Ste obeťou STALKINGU?

Redakcia | 7. november 2016
Ste obeťou STALKINGU?

Nebezpečnosť stalkingu spočíva v dlhodobom prenasledovaní, kontaktovaní, narúšaní súkromia obete, ktoré prechádza až do atakov vo forme vyhrážok, vulgarizmov, poškodzovania majetku a rôznych nepríjemných odkazov.

V článku Pomoc, prenasleduje ma! Nebezpečný STALKING, počuli ste o ňom? sme písali, čo STALINKG vlastne znamená, aké sú jeho znaky a dôsledky.

Od roku 2011 sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, v ktorých je možné stalkera za jeho správanie trestne stíhať. Vďaka novele, účinnej od 1.9.2011, je stalking upravený v našom Trestnom zákone ako nebezpečné prenasledovanie.

„Stalker je nevyspytateľný agresor, ktorý môže trpieť psychickými problémami. Doslova číha na svoju obeť, zbiera o nej informácie, ktoré potom využíva na rôzne útoky.“

Aké sú všeobecné odporúčania pre obete stalkingu?

  • dokumentujte všetky prejavy obťažovania
  • ukladajte si telefonáty, správy, odkazy, vyhrážky (neskôr môžu slúžiť ako usvedčujúce dôkazy)
  • rozprávajte sa o vašej situácii s priateľmi a blízkymi
  • zmeňte svoje návyky a pravidelnosti v správaní, ako je napr. cesta do školy, do práce, obchody, ktoré navštevujete
  • podľa možností nebuďte osamote, a to nielen z dôvodu vašej bezpečnosti, ale aj pre prípad svedectva, ktoré by mohlo potvrdiť správanie útočníka
  • pozor na internetovú komunikáciu
  • sociálne siete a osobné kontá, uverejňovanie fotografií
  •  nahlasujte útoky na polícii, aby boli zdokumentované aj úradne
  • podajte trestné oznámenie
  • využite sociálne poradenstvo, napr. občianske združenie Pomoc obetiam násilia (http://pomocobetiam.sk/) 

Nejde o banalitu, ale o vaše bezpečie, preto sa nebojte využiť paragraf na ochranu obetí nebezpečného prenasledovania. Stalking nie vždy odznie sám. Ak vám nepomôžu kamaráti, ako to bolo v prípade našej čitateľky Martiny, neváhajte sa obrátiť na úrady.

„Keď som sa po troch rokoch rozišla s priateľom, myslela som si, že vzťah, v ktorom som už ďalej nechcela byť, sa skončil. Tým sa však všetko len začalo. Po nepríjemnom rozchode ma expriateľ začal prenasledovať. Vedel, ktoré podniky a kaviarne navštevujem, preto ma tam čakával, sliedil, pozoroval.
Začal mi posielať vulgárne a nechutné sms-ky. Každý deň mi nechával pred dverami domu veci, ktoré som mu kedysi darovala a rôzne drobnosti pripomínajúce náš vzťah. Šíril o mne hnusné klamstvá, ohováral ma pred bývalými spoločnými priateľmi a známymi, štval ich proti mne a vyhrážal sa. Moja ignorácia jeho primitívneho správania dospela až k tomu, že ma jedného dňa prenasledoval autom, vytláčal z cesty, až mi nakoniec cestu skrížil a pár sekúnd ma blokoval a nepríčetne na mňa pozeral. Vtedy som mala skutočne strach. Našťastie som nebola sama a možno aj preto potom odišiel.
Odvtedy som sa sama nepohla ani na krok. Všetko však pokračovalo ďalej a ja som nevedela, čo robiť. Skončilo to až tým, že ma jedného večera na diskotéke slovne napadol. Vtedy mi pomohli kamaráti, ktorí ho z diskotéky vyhodili a dohovorili mu, aby mi dal pokoj. Myslím, že keby tam neboli oni, tak by ma napadol aj fyzicky. Odvtedy je pokoj a dúfam, že to tak aj ostane. Snáď sa len musel nejakým spôsobom vyrovnať s rozchodom.

Martina, 20

Dôsledky nebezpečného prenasledovania rozhodne nie sú zanedbateľné, preto dlho nečakajte a skoncujte so stalkerom, podľa možností, čo najskôr.

O tom, že sa to dá, svedčí aj počet úspešne ukončených súdnych prípadov z celého Slovenska, ktoré si môžete pozrieť na stránke MS SR, kde sú uverejnené anonymizované znenia rozhodnutí, resp. rozsudkov vo veciach nebezpečného prenasledovania, konkrétne skutky, ale aj tresty, ktoré boli stalkerom uložené.

Slovenskí stalkeri boli odsúdení napríklad aj na takéto tresty:

„Podľa § 360a ods. 1 Trestného zákona k trestu odňatia slobody v trvaní 1 (jedného) roka.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona súd výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá. Podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona súd pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určuje skúšobnú dobu v trvaní 3 (troch) rokov.

Podľa § 51 ods. 4 písm. a) Trestného zákona súd ukladá obvinenému povinnosť spočívajúcu v príkaze nepriblížiť sa k poškodenej na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov a nezdržiavať sa v blízkosti obydlia poškodenej.“

alebo

„Podľa § 360a ods. 2 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 3, § 36 písm. l) Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 6 (šesť) mesiacov.

Podľa § 48 ods. 2 písm. b) Trestného zákona sa obvinený na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.“

Viac na: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutia.aspx

Stalking sa neoplatí podceňovať. Radšej využite možnosti, ktoré vám poskytuje zákon.

Čítajte aj: Pomoc, prenasleduje ma! Nebezpečný STALKING, počuli ste o ňom?