Úžasné schopnosti a prednosti introverta. Tieto vlastnosti ho však oslabujú

Nina Bednáriková | 16. október 2017
Úžasné schopnosti a prednosti introverta. Tieto vlastnosti ho však oslabujú

Introvert potrebuje k životu pokoj, osobný priestor a odstup, tzv. komfortnú zónu. Potrebuje pocit bezpečia, istotu a stabilitu. Len tak vie fungovať, dobíjať energiu a dosiahnuť čistú myseľ a uvoľnenosť.

Ak ste práve zistili, že u vás prevládajú znaky introverzie, rozhodne nezúfajte. Naopak. Objavte plusy introvertného typu osobnosti a využite ich vo svoj prospech. Nie sú síce také viditeľné ako výhody extroverta, rozhodne sa však nie je za čo hanbiť. Staňte sa hrdým introvertom a vyťažte z toho, čo sa dá.

Čítajte tiež: INTROVERT - prečo je spoločnosťou nepochopený a podceňovaný? Toto sú jeho znaky

Schopnosti a prednosti introverta

 • Obozretnosť – uvedomuje si riziká, zvažuje ich a snaží sa vyhýbať sa im, je ostražitejší a opatrnejší, väčšinou najprv premýšľa a potom rozpráva.
 • Sústredenosť – dokáže sa výborne sústrediť na to, čo je pre neho podstatné.
 • Vytrvalosť – dokáže sa venovať dlhodobo jednej aktivite aj bez okamžitého úspechu.
 • Schopnosť byť sám – vie byť osamote a pritom sa nenudiť, preferuje samostatnú prácu.
 • Schopnosť analyticky myslieť – premýšľa, rozoberá, vie vidieť a chápať veci v súvislostiach.
 • Výborný neverbálny prejav – rozprávanie mu nejde, lepšie sa vyjadruje písomne.
 • Empatia – dokáže sa vcítiť do pocitov druhých.
 • Systematickosť – schopnosť oceňovaná predovšetkým v profesijnom živote.
 • Fantázia a predstavivosť – má skvelé nápady a originálne riešenia.
Prečítajte si aj: Šiesty zmysel, predtucha, či vnútorný hlas. Prehovára vaša INTUÍCIA.

Prečo by mal byť introvert divný, keď má takéto úžasné schopnosti? Odpoveďou by mohli byť jeho osobnostné vlastnosti, ktoré mu v živote skôr prekážajú, ako pomáhajú. A práve tie sú spoločnosťou najviac diskutované a odsudzované. Nikto však nie je dokonalý.

 • Nižšia schopnosť presadiť sa – ťažšie presadzovanie svojich názorov, potrieb a priorít.
 • Nízka flexibilita – ťažšie sa prispôsobuje zmenám a novým situáciám, hlavne nečakaným.
 • Strach – z okolitého života, z kontaktu, z konfliktov, rizika, príliš veľká opatrnosť a premýšľanie často bráni v rozhodovaní a konaní.
 • Komplexy – plynú z neschopnosti nájsť si priateľov, byť obľúbený v kolektíve, teda plynú z toho, že nie sú takí ako extroverti.
 • Pomalšie reakcie – pod vplyvom podrobnej analýzy a dôrazu na maličkosti a detaily.
 • Negatívny vplyv vonkajších podnetov – príliš veľa podnetov z vonku introverta vyčerpáva.
 • Potláčanie emócií – kontrola nad citmi je pre introverta bezpečnejšia a istejšia.
 • Stres – ľahšie podlieha stresu.
 • Sebazapieranie – introvert potlačuje seba samého v dôsledku požiadavky spoločnosti, ktorá naznačuje, že v poriadku je to, ako sa správa extrovert. Často musí počúvať, aby vyšiel zo svojej ulity, aby sa trochu odviazal a zabavil. Introvert tak získava dojem, že je do dnešného sveta nepoužiteľný a prestáva si veriť. Nie je to škoda? 
Mohlo by vás zaujíamť: Šiesty zmysel, predtucha, či vnútorný hlas. Prehovára vaša INTUÍCIA.