Veľký vekový rozdiel medzi partnermi. Čo hovoria fakty a s čím treba rátať?

Bednáriková Nina | 5. marec 2017
Veľký vekový rozdiel medzi partnermi. Čo hovoria fakty a s čím treba rátať?

Do akej miery dovolíte, aby váš vzťah ovplyvňovali, záleží len od vás a vášho partnera. My môžeme len upriamiť vašu pozornosť na fakty, ktoré nepustia a s ktorými je potrebné sa skôr či neskôr vysporiadať.

Fakty s ktorými treba rátať pri odlišnom veku partnera:

  • Obdobie života: Každý z partnerov prežíva iné obdobie života, z čoho vyplýva rozdielny životný štýl, názory a potreby
  • Detstvo a dospievanie: Každý vyrastal v inom časovom období, pričom vplyv a vývoj spoločnosti počas dospievania a formovania človeka nie je zanedbateľný; z toho môže vyplývať rozdielny pohľad na vec, problémy a ich riešenie

  • Energia a životné tempo: Treba rátať s tým, že i množstvo energie je rozdielne, i keď správne a efektívne rozdelenie môže byť prínosné.

  • Záujmy a voľnočasové aktivity: Predpokladom fungujúceho vzťahu sú i spoločné záujmy, rozdielny vek však môže, prirodzene, prinášať odlišný pohľad na spoločný program.

  • Priatelia a známi: Okruh známych nemusí mať dostatočné pochopenie pre váš vzťah.
  • Sexuálny apetít: V prípade staršieho partnera, ktorý zo začiatku ohuruje sexuálnymi skúsenosťami, sa možnosti časom obmedzujú; treba vziať do úvahy i možnosť, že s pribúdajúcim vekom nemusí byť príťažlivosť a výkonnosť postačujúca.

  • Rodičovstvo: Odlišný pohľad na spoločné dieťa vzhľadom na vek partnerov
  • Zdravotný stav a starnutie: Mladší partner by mal rátať s tým, čo všetko vyšší vek a starnutie môže priniesť
Čítajte tiež: Vekovo nevyrovnané vzťahy. Majú šancu na prežitie?

Veľký vekový rozdiel medzi partnermi môže fungovať

Ideálne je riadiť sa pravidlom, že základom je, tak ako v každom vzťahu, pochopenie, komunikácia a kompromisy na oboch stranách. V prípade vekovo rozdielnych párov však treba túto dávku o niečo zvýšiť. Napriek tomu existujú páry, ktoré sa dokážu vyrovnať so všetkým, čo rozdielny vek partnerov prináša a úspešne fungovať dlhé roky.

Našťastie, na svete nič nie je čiernobiele. Vďaka tomu môže byť i vekový rozdiel pozitívny a stimulujúci.

  • mladší partner prináša do vzťahu sviežosť, dynamickosť, energiu a chuť spoznávať nové veci.
  • naopak, starší partner môže byť prínosom vďaka svojim skúsenostiam a vedomostiam. Inšpiratívna môže byť jeho zrelosť, samostatnosť, nezávislosť, či už finančná alebo osobnostná, stabilita a istota.