Ako zíkať potápačský preukaz a na čo slúži?

Eva Kliská | 22. máj 2017
Ako zíkať potápačský preukaz a na čo slúži?

Ktorý človek by nemal rád dobrodružstvo? Azda niet takého, ktorý by sa nechcel vrátiť do detských čias. Potápanie poskytuje túto možnosť.

Všetko o potápaní si prečítate tu: Poďme sa potápať. Čo by ste mali vedieť o potápaní s prístrojom?

Potápačský preukaz má podobu plastovej karty bežného rozmeru. Niektoré certifikačné agentúry ho pri dosiahnutí požadovanej kvalifikácie dopĺňajú o nástenný certifikát vo forme diplomu alebo knižku pasového formátu. Najdôležitejšia je však plastová karta, ktorú jej majitelia hrdo nosia vo svojich peňaženkách (alebo tí múdrejší v potápačských denníkoch).

Na jej rube väčšinou nachádzame vyobrazenie niektorého z morských živočíchov, logo certifikačnej agentúry a nápis Open Water Diver. Na líci je meno jej držiteľa s osobnými údajmi. Tieto sa môžu v rámci jednotlivých certifikačných agentúr vzájomne líšiť.

Raz je tam fotografia (SDI-PADI-SSI), inokedy podpis (NAUI) či dátum narodenia. Väčšinou nechýba meno inštruktora, miesto výcviku či základňa a dátum certifikácie.

C-card (certification card), ako sa v anglickej skratke plastový preukaz nazýva, nemá dobu expirácie a preto jej držiteľovi platí certifikát OWD doživotne. Pri jeho strate je možné prostredníctvom certifikujúceho inštruktora či základne, na ktorej sa výcvik uskutočnil, získať duplikát. Pravda – vo väčšine prípadov si obaja za túto službu aj čosi účtujú.

Čítajte tiež: Ako by mal vyzerať základný kurz potápania?

Preukaz, respektíve jeho typ určuje dosiahnutý kvalifikačný stupeň jeho držiteľa. Vyššia potápačská odbornosť mu umožní zúčastňovať sa aj na náročnejších ponoroch, určených len pre potápačov so špecializáciami, akými sú napríklad nočné potápanie, potápanie za zníženej viditeľnosti, hlboké potápanie a ďalšie.

Ak napríklad je potápač absolventom kurzu potápania s Nitroxom či potápania v suchom obleku, môže na základe príslušného preukazu žiadať v centre túto umelú dýchaciu zmes, respektíve suchý potápačský oblek.

V prípade, že je jedinec skutočne aktívnym potápačom, venujúcim sa tejto činnosti po celý rok a vlastní aj fľaše, môže si ich na základe svojho preukazu nechať plniť stlačeným vzduchom alebo umelými dýchacími zmesami.

Preukaz slúži aj na ďalšie skutočnosti, akými sú uzatváranie špeciálnych potápačských poistení či lokálnych povolení na potápanie určených len pre certifikovaných potápačov.

A čo hovorí o potápaní Robert Korim, inštruktor potápačského centra Aronnax v Bratislave?

Je len veľmi ťažko vyjadriť niekoľkými vetami, čo všetko pre mňa znamená potápanie. Je mojím zamestnaním aj dominantným záujmom. Zohralo významnú úlohu pri voľbe môjho štúdia, ba aj životnej partnerky. S potápaním sa prebúdzam, potápanie mi dáva energiu a s myšlienkou na potápanie často aj zaspávam. Je, jednoducho, nerozlučne späté s mojím životom.

Ale možno nie som tým správnym príkladom na hľadanie odpovede, prečo sa každodenne státisíce ľudí po celom svete spúšťajú do hlbín pod vodnú hladinu, aby tam splynuli s prírodou a opäť okúsili čaro ríše, ktorú kapitán J.Y. Cousteau – jeden z nestorov tohto odvetvia ľudskej činnosti nazval „Svetom Ticha“.

Možno je tým motívom odveká túžba človeka robiť to, čo matka príroda prisúdila len vodným tvorom vybaveným žiabrami. Moderný „akvalung“ umožňuje takmer prirodzené dýchanie pod vodou. Len máloktorý potápač zabudne na svoje prvé nádychy pod vodou, ktoré sa navždy vryjú do jeho pamäti.

Pri potápaní môže človek objaviť celkom novú dimenziu života na Zemi. Vodný svet je nesmierne bohatý na počet zástupcov z oblasti živočíšnej aj rastlinnej ríše. Potápač s ním pomocou technických prostriedkov dokáže celkom splynúť. Aj napriek množstvu potápačských dokumentov a prírodopisných seriálov, ktorými nás televízne kanály zaplavujú, je objavovanie nových foriem života pod vodou prakticky neohraničené.

Styk s prírodou je pri potápaní veľmi bezprostredný a priamy. Zážitky sú intenzívne a neformálne. Časom si každý potápač v sebe vypestuje pocit, ktorým sa stáva súčasťou tohto sveta, a jeho typických zástupcov neskôr považuje za svojich priateľov.

Ako inštruktor potápania s dlhoročnou praxou odmietam názory a tvrdenia, ktoré sa snažia prezentovať potápanie ako „rizikový“ či, dokonca, „adrenalínový“ šport. Takto väčšinou označujeme veľmi dynamické, dravé alebo prinajmenšom nebezpečné športové odvetvia. Pritom potápanie považujeme za pohodovú záujmovú činnosť. Má antistresový účinok a pôsobí skutočne veľmi upokojujúco. Možno práve to ticho či absencia vyzváňania mobilných telefónov v tomto uponáhľanom svete je to, čo vlastne potápači vyhľadávajú v podvodnom raji.

Ktorý človek by nemal rád dobrodružstvo? Azda niet takého, ktorý by sa nechcel vrátiť do detských čias. Potápanie poskytuje túto možnosť. Veď zážitkom z plavby na mori, noci strávenej na neobývanom ostrove či kúpaním v pustej zátoke sa dnes predsa len nemôže pochváliť hociktorý Stredoeurópan.

 

Fotogaléria