Túžite po super dlhej hrive? Nuž, nie vždy je to možné. PREČO?

Diana Mašlejová | 30. november 2017
Túžite po super dlhej hrive? Nuž, nie vždy je to možné. PREČO?

Určite ste aj vy niekedy zatúžili po super dlhých vlasoch. Asi vás trochu sklameme. Nie je to také úplne možné, u každého z nás aj v tomto ohľade zaúraduje naša genetická vybavenosť.

Rozdiely v dĺžke vlasov sú vrodené a takisto záleží na životnom prostredí, v ktorom žijete. Odborníci uvádzajú, že aj keby sme si vlasy nestrihali vôbec, nenarástli by nám až po zem. Prečo? Pretože každý jednotlivý vlas prechádza tromi obdobiami svojho rastu.

Prvá fáza (rastová)

Trvá od dvoch do siedmich rokov. Vo vlasovej cibuľke sa nachádzajú bunky (zárodočná vrstva). Bunky sa stále delia a zvyšujú tak svoj počet. Novo vzniknuté bunky sú postupne vytláčané nahor a rohovatejú.

Takto vyrastie vlas denne o 0,3 až 0,4 mm, čo je zhruba 1 cm za mesiac. Niektorým ľuďom však môžu vlasy rásť aj oveľa rýchlejšie. Práve doba trvania rastovej fázy rozhoduje o tom, akými dlhými vlasmi sa môžeme pýšiť. V tejto fáze sa nachádza 80 - 90 % všetkých vlasov.

Druhá fáza (prechodová)

Tvorí ju asi percento vlasov a trvá približne tri až štyri týždne. Počas tejto fázy prestávajú cievy zásobovať vlasový korienok potrebnými látkami, vlasová cibuľka hrubne a vlas odumiera.

Tretia fáza (pokojová)

Vlas sa pomaly sunie nahor, až nakoniec vypadne. Táto fáza trvá asi štyri mesiace a týka sa približne 14 % vlasov. Za jediný deň môže týmto prirodzeným spôsobom vypadnúť až sto vlasov. Počas pokojovej fázy sa vytvára nová cibuľka, nová papila a celý cyklus sa opäť zopakuje.

S narastajúcim vekom to ide pomalšie

V mladosti nám vlasy rastú zvyčajne celkom dobre a udržujú si svoj cyklus. Avšak s pribúdajúcimi rokmi a prirodzeným procesom starnutia vlasy rastú pomalšie, ich kvalita sa mení a skracuje sa obdobie aktívneho rastu. V súčasnej dobe síce neexistuje žiadna zaručená a bezpečná metóda, ktorá by podporila a zmenila rýchlosť rastu vlasov, avšak správna starostlivosť a prísun vitamínov urobia naozaj veľa.

Rýchlosť rastu vlasov a fázy rastu vlasov majú síce spoločného menovateľa – genetickú predispozíciu – a teda spolu úzko súvisia, avšak jedná sa o dva rôzne pojmy. Fáza rastu vlasov nedefinuje samotnú rýchlosť, ktorou vlas rastie, ale je veličinou pre vyjadrenie toho, ako dlho – koľko rokov – vlas porastie.

Fáza rastu sa pohybuje od troch do piatich rokov, ale môže byť aj dlhšia, v úplne výnimočných prípadoch aj desať rokov. Snahou súčasnej modernej vedy je, celkom logicky, predĺžiť aktívnu fázu rastu vlasov a predĺžiť zotrvanie v pokojovom režime. Dôležité je si uvedomiť, že na fázu rastu vlasov majú vplyv aj faktory ako hormonálny systém, výživa, stres, ochorenia a pod.