Ako vyzerá Feldenkraisova metóda v praxi? A čo vďaka nej získate?

Miroslava Miková | 15. Mar 2017
Ako vyzerá Feldenkraisova metóda v praxi? A čo vďaka nej získate?

Na čo sa kladie dôraz a čo je zmyslom hodiny pri vykonávaní Feldenkraisovej metódy? Aké su jej benefity?

V čom sa Feldenkraisova metóda zásadne líši od iných foriem cvičenia?

Veľmi dôležitá je koncentrácia, vnímanie svojho tela a uvedomovanie si toho, čo robíme. Tvorca tejto metódy Moshé Feldenkrais dbal hlavne na individuálny prístup k človeku, pretože každý z nás je nenapodobiteľný originál. „Základom Feldenkraisovej metódy je uvedomovanie, teda koncentrácia na to, čo robíme a ako pri tom vnímame seba a svoje telo.

Prečítajte si viac: Feldenkraisova metóda. Počuli ste o nej?

Naučí nás, že rozsah a artikuláciu pohybu nedosiahneme svalovým cvičením alebo zväčšením sily a rýchlosti, ale rozšírením a vylepšením kontroly pohybu prostredníctvom uvedomovania. Ťažkosti pri vykonávaní činností neodstránime vyčerpávajúcim úsilím a zapojením vôľových vlastností a sily, ale tým, že sa naučíme vnímať chybnú kontrolu činnosti, ktorú vykonávame.

Niekedy je cvičenie náročné na koncentráciu, ale tento druh námahy stojí za to. Pre cvičiacich je fascinujúce zistenie, ako rozsahom malý pohyb vie vyvolať veľké zmeny v tele,“ vysvetľuje odborníčka.

Ako to vyzerá v praxi

Feldenkraisova metóda sa praktizuje dvoma spôsobmi. Jedným z nich je tzv. FUNKČNÁ INTEGRÁCIA, je to individuálna práca lektora s klientom, pri ktorej sa venuje pozornosť problémovým častiam a prepojeniam v tele, lektor pomáha klientovi porozumieť, ako telo pri pohybe pracuje.

Dôraz je kladený na zmyslové vnímanie. „Ide o formu kinestetickej komunikácie, pri ktorej sa lektor pomocou dotykov dorozumieva s klientom. Pomáha mu vnímať to, ako je zorganizované jeho telo a radí mu, ako má usmerniť pohyb tak, aby bol organickejší a funkčnejší.

Regenerujte aj vďaka masáži, čítajte: Liečivá reč dotykov: prehrejte si život masážami!

Pohyby lektora sú inštruktívne, nie nápravné, teda lektor klienta neopravuje, ale vytvára otvorené prostredie pre dialóg, prostredníctvom ktorého sa klient môže niečo dozvedieť a naučiť,“ hovorí zo skúseností lektorka Feldenkraisovej metódy Miroslava Kovářová.

Aj pri skupinových lekciách, nazývaných POHYBOM K SEBAUVEDOMENIU, sa prejavuje individuálny prístup ku každému klientovi. Hodiny majú síce pevnú štruktúru, ale pohyby sa prispôsobujú momentálnemu zloženiu skupiny a témy jej požiadavkám.

„Skupinové cvičenie trvá väčšinou 60 minút. Lekcia obsahuje sériu ľahko zapamätateľných pohybov. Základnými polohami sú ľah, sed, kľak či stoj. Hodina začína jednoduchým pohybom, ktorý sa v jej priebehu postupne stáva zložitejším a rôznorodejším.

Inštruktor vedie cvičiacich k tomu, aby sa viac sústredili na proces vykonávania danej aktivity, ako na jej cieľ. Upozorňuje ich, aby neprekračovali prah bolesti, nenútili sa do nadmerného úsilia a robili len to, čo im ide ľahko.

Opakovanie pohybov pomáha objaviť spôsob, ako ich vykonávať pohodlnejšie a efektívnejšie. Prestávky medzi pohybmi umožňujú zaznamenať a pocítiť zmeny a efekt, ktorý cvičenie vyvolalo,“ dopĺňa odborníčka. Dodáva, že prvé účinky cvičenia sa prejavujú už po jednej až troch lekciách.

Mohlo by vás zaujímať: Vyrysovaná postava a pevné svalstvo vďaka Pilatesu