Ako ovplyvňuje úspech to, či ste introvert alebo extrovert?

Nina Bednáriková | 28. Oct 2017
Ako ovplyvňuje úspech to, či ste introvert alebo extrovert?

Ak sa z introverta stane vyrovnaný človek, zmierený so svojou inakosťou, začne sa v spoločnosti cítiť bezprostrednejšie a pokojnejšie. A to za pokus určite stojí.

Tipy pre pokojný život introverta

  • Žite podľa vlastných predstáv a presvedčení.
  • Vážte si samých seba.
  • Nehrajte sa na extroverta, pretože táto snaha zbytočne vyčerpáva.
  • Neporovnávajte sa so svojimi extrovertnými priateľmi. Využívajte svoje silné stránky a slabých sa nebojte, ale bojujte s nimi.
  • Majte na pamäti, že plusy, ktoré má introvert, extrovert nemá. Neverte tvrdeniu, že introvert nemôže byť úspešný.
Čítajte tiež: INTROVERT - prečo je spoločnosťou nepochopený a podceňovaný? Toto sú jeho znaky

Viete o tom, že... 
... pre úspech nie je dôležité, či ste introvert alebo extrovert?

Aj introvert sa dokáže presadiť. Každý človek má vlastné spôsoby na dosiahnutie úspechu. Introvertné alebo extrovertné črty osobnosti nemajú vplyv na jeho mieru. Na to sú potrebné skôr osobné motívy a stanovené ciele.

Medzi úspešných introvertov patria slávni ľudia z rôznych oblastí života, ako napr. Steve Jobs, Barack Obama, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci. Výborná inšpirácia, čo poviete?

A čo kombinácia introverta a extroverta. Je úspešná?

Spolupráca a spolužitie týchto dvoch typov osobnosti je veľmi obohacujúce a prínosné pre obe strany. Navzájom sa výborne dopĺňajú, podporujú sa a pomáhajú si prekonať prekážky, ktoré im prináša do cesty ich osobnosť.

O introvertoch sa často hovorí, že nemajú radi ľudí, že pôsobia chladne a odmerane. Ale viete prečo? Lebo sú príliš pohltení svojimi myšlienkami a pocitmi. Zaoberajú sa vnútorným, svetom, ktorý je pre nich uspokojivejší a dôležitejší.

Čítajte tiež: Ovplyvňuje naše šťastie genetika?

Zrejme i preto by extrovert povedal: introvert je nudný, nepraktický, nepriateľský, bojazlivý, váhavý.... Avšak, to isté, napriek introvertnej menšie, si môže povedať i ten tichý a nudný samotár.

Ani extrovert nie je jednoduchá povaha. Nezabúdajme na toleranciu a pochopenie, ktoré sú rozhodne potrebné pri vnímaní introverta. Sú rovnako dôležití pre spoločnosť ako ktokoľvek iný, preto im dajme najavo, že bez nich by svet nefungoval. Uznanie si dokážu nesmierne vážiť.

Zistite, nakoľko ste introvertný a nakoľko extrovertný typ osobnosti pomocou testu na: www.intros-extros.com/en/online-test/ alebo v knihe od Sylvia Löhken – Introverti a extroverti.

Mohlo by vás tiež zaujímať: Úžasné schopnosti a prednosti introverta. Tieto vlastnosti ho však oslabujú