Chorobné nakupovanie - na krok od závislosti. Týka sa to aj vás?

Diana Mašlejová | 14. Aug 2017
Chorobné nakupovanie - na krok od závislosti. Týka sa to aj vás?

Jedny ho vnímajú ako nutnosť, druhé ako radosť, či vášeň, a potom existuje skupinka ľudí, pre ktorých je nakupovanie drogou. Znie to takmer nereálne – nakupovanie a závislosť? Ale štatistiky potvrdzujú, že v súčasnosti ľudí závislých od nakupovania pribúda.

Nakupovanie sa prirodzene týka viac nežnejšieho pohlavia. Vychádza to okrem iného aj z historických súvislostí, keď sa žena primárne starala o chod domácnosti a zabezpečovala jej plynulý chod.

Čítajte tiež: SHOPOHOLIZMUS alebo iba nevinné nakupovanie?

Shopoholizmus však ľudia v minulosti nepoznali, finančných prostriedkov nebývalo nazvyš, chýbali možnosti, kde uloviť prebytočné vychytávky a taktiež pôžičky nikdy neboli také dostupné ako dnes. Okrem pár megalomanských panovníkov teda shopoholizmus naplno prepukol až v súčasnej dobe.

Týka sa to aj vás?

Od ostatných drog však nemá ďaleko. „Závislosť od nakupovania, alebo tiež oniománia, má spoločné znaky s inými závislosťami. Najčastejšie býva chorobné nakupovanie spájané s depresiou, ale aj inými látkovými závislosťami.

Ako si ľudia závislí od alkoholu zvyknú skrývať fľašky, ľudia závislí od nakupovania si ukrývajú svoje „úlovky“. Dá sa však povedať, že obeťami chorobného nakupovania sú skôr ľudia emočne nestáli a nevyrovnaní.

Tiež ako forma závislosti, čítajte: Chorobná žiarlivost - viete, čo ju spúšťa?

Významnú rolu pritom zohráva to, ako človek vníma sám seba a ako by chcel, aby sa vnímal a aby ho vnímalo okolie – teda akýsi rozpor medzi reálnym a ideálnym ja.

V podstate tento typ človeka využíva hmotné predmety na to, aby mu zvyšovali sebavedomie, čo je možno aj príčina toho, prečo zvyčajne ženy trpiace touto poruchou nakupujú kozmetiku, šperky, oblečenie.

Muži a chorobné nakupovanie

Muži skôr podliehajú nákupu tovaru, ktorý im podporuje maskulínne pôsobenie – ako napríklad elektronika, či rôzne stavebné a kutilské materiály,“ vysvetľuje psychologička.

Hranica medzi chorobným nakupovaním a nakupovaním z radosti je relatívne tenká a jej prekročenie ovplyvňujú viaceré faktory.

Máte gény závislého správania?

„Niektoré nové štúdie síce dokazujú, že skupina cca 10-15 % ľudí je viac geneticky predisponovaná k získaniu závislosti a závislého správania, no stále je tu veľká úloha spúšťačov, bez ktorých sa závislé správanie nemá ako objaviť.

Napríklad vonkajšie stimuly, ako obaly, akcie, ale aj vnútorné nastavenie, nálada a podobne. U takzvanej nelátkovej závislosti od nakupovania sa stretávame so skupinou žien, ktoré spočiatku majú nakupovanie ako bežnú súčasť fungovania, no postupne to začne byť závislosť.

Napríklad ženy na materskej dovolenke niekedy vnímajú nakupovanie ako spôsob, ktorým naplňujú svoju hodnotu v partnerskom a rodinnom fungovaní, nachádzajú v ňom potešenie a môže to skĺznuť do závislosti.

Neznamená to však, že muži sú voči tejto závislosti imúnni! Predháňanie sa s kamarátmi, kto má lepšie vybavenie, tunning, či elektroniku, tiež môže skĺznuť do straty kontroly.“

Mohlo by vás zaujímať: Aj rozchod môže byť novým začiatkom