Čistota pol života: myslíte aj na psychohygienu?

Miroslava Suchárová | 25. máj 2019
psychohygiena, relax, oddych, odpočinok, pozitívne myslenie, správne myslenie, ako si nastaviť myseľ, ako myslieť pozitívne, pevná vôľa, mindset, ako mám myslieť pozitívne, sila myslenia, dobrá nálada, budúcnosť, zlyhanie, odhodlanie, chy

Psychohygienu môžeme jednoducho charakterizovať ako súbor opatrení, ktoré majú slúžiť na udržanie duševného zdravia človeka, vrátane psychickej pohody a výkonnosti. Podľa Lenky Jurčovej je v tomto smere dôležité dávať si pozor na osem oblastí, pričom každá časť ovplyvňuje všetky ostatné.

Psychologička upozorňuje a zároveň vysvetľuje, čo všetko spadá do týchto oblastí:

1. Fyzická dimenzia

Ľudské telo je zázrak,  a preto by sme sa aj tak mali k nemu správať a pestovať si k nemu vzťah milujúci a prijímajúci. Ak svoje telo nemáme radi a ignorujeme ho, musíme počítať s nerovnováhou, disharmóniou a chorobami. Tento postoj sa potom odrazí v pocitoch, myšlienkach a v správaní.  

2. Intelektuálna dimenzia

Cesta k intelektuálnej celistvosti znamená používať obe polovice mozgu, pravú hemisféru a ľavú hemisféru. Postoj, že ženy sú intuitívne a muži dokážu logicky a racionálne uvažovať začíname už postupne prekonávať. Začíname si vážiť schopnosť myslieť, ako aj schopnosť cítiť. Postupne sa stávame celistvejší.  

3. Emocionálna dimenzia

Naše pocity sú prostriedkom prežívania životných udalostí. Dávajú nášmu životu farbu a chuť. Často, v záujme byť prijatý okolím, niekedy svoje pocity popierame,  obmedzujeme svoju schopnosť vnímať, kreativitu a spontánnosť. Byť emocionálny nám dáva pocit životnej spokojnosti.

Ako často uvažujeme v týchto intenciách: „To som si nevšimol, tak to nie je, je to inak, ako to vyzerá, môžeš za to ty...“ Často sme sa naučili svoje pocity cenzurovať – plakať sa nesmie, ty si už veľký, neboj sa, atď.  Cesta k celistvosti je sebaakceptácia a prijatie.  

4. Senzorická dimenzia

Máme od prírody výborne vyvinuté zmyslové kanály. Ale stáva sa to, že svoje percepcie deformujeme, aby zodpovedali našim očakávaniam a našej skúsenosti. Naše vnímanie je ovplyvnené aj našou ranou skúsenosťou, keď sme často počúvali – Počúvaj, alebo -na toto sa nepozeraj! Potom naše vnímanie je výberové, prispôsobené našej skúsenosti.

Naše vnemy prechádzajú akýmsi filtrom a rozmýšľame, akí by sme mali byť, akí sme boli a akí budeme. Cesta k celistvosti je vnímať akí sme, tu a teraz.  

5. Interakčná dimenzia

Vychádza z podstaty, že sme vznikli spojením dvoch ľudí a narodili sme sa do ľudskej skupiny. Človek, ako najdokonalejší tvor ľudstva, je zároveň aj najzraniteľnejší. Novorodenec sa rodí bezmocný a ocitá sa vo vzťahu s rodičmi, ktorí mu zabezpečujú nielen fyziologické potreby, ale potrebuje k prežitiu aj lásku, záujem a rešpekt. Rastieme, nadväzujeme nové vzťahy. K naplneniu harmonického vývoja osobnosti je potrebné, aby tieto vzťahy rástli na dôvere a zodpovednosti.  

6. Výživná  dimenzia

Ako základná biologická potreba pre prežitie, a predsa často taká komplikovaná. V tomto smere je dôležité všímať si, koľko energie prijmeme a koľko vydáme. Tu by malo platiť jednoduché pravidlo, že výdaj energie sa rovná príjmu.  

7. Kontext

Má vždy nejaký zvuk, obraz a miesto. Vždy je umiestnený v čase, vyjadrený pohybom, má farbu a teplotu. Vždy je okolo vzduch. Je to tu a teraz, kedy môžeme priamo prežívať prítomnosť. Všetko ostatné sú spomienky alebo fantázia. 

8. Spiritualita

Životná sila. Je to univerzálna energia, ktorá nás spája vzájomne medzi sebou a s Univerzom. Spiritualitu môžeme dosiahnuť pomocou kongruencie. Voľba kongruencie neznamená, že budeme stále šťastní a bez akýchkoľvek problémov, alebo že budeme stále zdvorilí, bez ohľadu na situáciu.

Prejavovať kongruenciu môžeme tak, že odpovedáme na otázky priamo, hovoríme čestne svoje áno a nie, pomenúvame svoje túžby bez zdĺhavého vysvetľovania, kladieme si otázky a sme otvorení novým možnostiam, nepredstierame, že máme vopred všetky odpovede na každú situáciu, načúvame svojej intuícii a riskujeme na vlastnú zodpovednosť, aj keď máme strach.