Nemám rada svoju svokru: čo s tým?

Redakcia | 1. apríl 2019
ako si poradiť so svokrou, neznášanlivosť, žiarlivosť, problémy, manžel, svokra, nevesta

Nepovieme vám asi žiadne tajomstvo, keď spomenieme, že vzťahy medzi svokrou a nevestou bývajú často dosť škrípajúce. Dve ženy deliace sa o priazeň jedného muža dokážu často narobiť viac škody ako osohu. Prečo je tomu ale tak? Nemali by predsa ženy držať spolu? Situáciu nám pomáha vysvetliť rodinná traumapedagogička a terapeutka.

Dve najdôležitejšie

Prečo sú vzťahy medzi nevestami a svokrami také komplikované? „Problém vidím v tom, že obe ženy si navzájom zrkadlia svoj vlastný problém. Nevesta si praje byť v živote muža ,jedinou ženou‘ a svokra sa obáva toho, že prestáva byť v živote svojho syna ,jedinou ženou‘. Je možné, aby dve ženy vládli ,na jednom dvore‘? Pravdepodobne nastanú komplikácie. Môžeme sa im vyhnúť, ak sa jedna zo žien bude správať zrelšie, teda múdrejšie.

Múdra nevesta vie a prijíma, že prvou ženou jej muža je jeho matka, teda jej svokra. A tou aj v jej ponímaní vo vzťahu k synovi zostane. Nevstúpi s ňou do konkurenčného boja, pretože rozumie tomu, že motívom boja svokry nie je ona, ale strach svokry, že stráca pri neveste nielen prvenstvo ženy, ale aj kontrolu nad svojím synom a tým aj svoju moc. Aby si ju svokra zabezpečila, začne často poúčať, zbytočne radiť, či sa vnucovať.

A najčastejšie bojuje s nevestou, pretože ona je projekčnou plochou, ktorá svokrine nepríjemné fakty a pocity zrkadlí. Napríklad fakt, že už nie je najmladšia a najmä to, že už nie je v živote jej syna jedinou ženou,“ vysvetľuje rodinná terapeutka a traumapedagogička Monika Herdová.  

Ako teda udržať vzťahy so svokrou na akceptovateľnej úrovni? Zdá sa, že dôležité v tomto smere sú dve veci – vaše sebavedomie, resp. miera vašej sebalásky a kvalita vzťahu, ktorý máte s partnerom.  

Za problémami hľadajte nízke sebavedomie

Kľúčovým bodom, ktorý ovplyvňuje nielen partnerský vzťah, ale aj všetky ostatné, vrátane toho, ktorý máte so svokrou, je vaše sebavedomie. Ak máte dostatočne vybudovanú sebadôveru, nemáte potrebu niečo si dokazovať, pretože ste spokojná sama so sebou i so životom, ktorý vediete.

Takisto si stojíte za tým, čo poviete alebo urobíte, a tiež disponujete schopnosťou primerane reagovať na prípadné svokrine poznámky či rady týkajúce sa vášho vzťahu či výchovy detí. S tým súhlasí aj terapeutka. Ak teda máte pocit, že s vaším sebavedomím a mierou sebalásky to nie je v poriadku, začnite na sebe pracovať.Na začiatok vám možno postačí dobrá kniha o tom, ako si zvýšiť sebavedomie. Prípadne môžete navštíviť skúseného kouča či psychológa.  

Chlap musí stáť pri vás

Nemenej dôležité vo vzťahu so svokrou je, aby váš manžel stál pri vás, čiže podstatnú rolu aj v tomto smere zohráva kvalita partnerského vzťahu – s partnerom musíte byť pred ostatnými, teda aj pred vašimi svokrovcami, jednotní.

Ďalšou nevyhnutnou vecou je to, že svokra je matkou vášho partnera, teda je jeho úlohou, aby určil hranice, do akej miery môže jeho matka zasahovať do vášho života. Avšak tu často vznikajú problémy, pretože mnoho chlapov „rivalitu“ medzi svokrou a svojou manželkou ignoruje, alebo na ňu reaguje flegmaticky a tým pádom nedokáže matke vymedziť hranice.

Ako na to

„Múdra žena si nepotrebuje dokazovať nič. Svokra zostane matkou jej muža a ona jeho ženou. Role sú zadelené. Uvedomuje si podstatnú vec: čím viac sa jej muž stavia pasívne napríklad k nevyžiadaným radám svojej matky, čim viac je alibistom a nekomunikuje s matkou otvorene, prijíma od nej v dospelom veku pravidelne peniaze, nechá sa ňou obsluhovať, žehliť si košele, alebo, naopak, stáva sa jej sluhom, pretože platí ,daň‘ za všetky matkine služby, tým viac bude na svojho muža nahnevaná alebo pri ňom sklamaná.

Ak sa muž správa ako poslušný syn, žena nebude pri mužovi spokojná. Jej nespokojnosť nesúvisí so správaním svokry, ale so vzťahom, aký má jej muž voči svojej mame. Ak sa muž voči svojej mame zdravo neohradí, žena necíti vedľa seba muža - -chlapa, ale viac svokrinho syna. A to si nepraje žiadna žena. Riešením je otvorene s mužom na túto tému komunikovať a nie obviňovať svokru. Múdra žena vie, že jej muž má právo sa pri nej a jeho mame vyvíjať. Potrebuje čas, aby našiel odvahu oslobodiť sa od očakávaní nielen svojej matky, ale aj svojej ženy. Čim viac bude mať vedľa seba muž ženu a nie ženu-dieťa, tým viac sa bude stávať pevným a odvážnym mužom,“ pripomína terapeutka.