Odpustenie a tolerancia ako kľúč k spokojnému životu

Redakcia | 2. jún 2018
Odpustenie a tolerancia ako kľúč k spokojnému životu

Odpustenie je natoľko prepojené s toleranciou, že jedno bez druhého nemôže v skutočnosti existovať. Pritom, ako vieme, práve tolerancia je jedným zo vzácnych kľúčov k spokojnému životu.

Tolerantný človek sa nepovažuje za stredobod vesmíru ani riaditeľa zemegule, tolerantný človek, naopak, rešpektuje druhých ľudí ako seba samého a zároveň rešpektuje ich slobodu.

Ako hovoria psychológovia – tým, mimochodom, oslobodzuje sám seba. Psychológ a psychoterapeut Dalibor Spoko to zhrnul výstižne:

"Tolerancia je nekompatibilná so vzťahovačnosťou. Odpustenie je nielen liečba, je to aj prevencia, a tá je v boji proti proti chorobám vždy najúčinnejšia."

Odpustenie nám dáva slobodu

Odpustenie tiež nie je nutné vždy deklarovať, najmä, keď sa nejedná o osudové záležitosti. Nie je málo terapií, ktoré nás vedú k vyslovovaniu viet, ktoré pri hlasitom a najlepšie opakovanom deklarovaní spätne ovplyvňujú naše myslenie. Lenže nie vždy je to účinné.

Radšej než musieť si za každé príkorie nariaďovať odpustenie, oveľa lepšie je sa učiť povzniesť sa nad niektoré veci všedného dňa za pomoci pestovania tolerancie.

Dôležité je stanoviť si hranice. Existujú drobné príkoria a potom tie, ktoré sú závažné, príliš zraňujúce, než aby sme nad nimi ľahko mávli rukou. A ešte jednu dôležitú podmienku nemožno opomenúť.

Človek musí vedieť odpustiť sám sebe. Ak nedokáže akceptovať svoju nedokonalosť, ak chronicky zažíva pocit viny, ak sám seba nedokáže tolerovať, ťažko bude v hĺbke duše odpúšťať ostatným.

odpustenie

Čo hovorí o odpúšťaní

Kresťanstvo:

Je jedným zo psychologických stĺpov a zároveň nápomocných motorov. Keď je viera živá, je odpustenie reálne.

Budhizmus:

Neschopnosť odpustiť zhoršuje karmu, odpúšťanie ju, naopak, vylepšuje.

Hinduizmus:

Odpustenie pomáha zbaviť sa pocitov a potrieb.

Toltécka múdrosť:

Každá negatívna myšlienka sa vracia s ešte väčšou intenzitou. Nenávisť, neprajnosť, pomstychtivosť, tvrdé odsúdenie...

Taoizmus:

Neschopnosť odpustiť berie slobodu a radosť. Potlačené alebo nedoriešené emócie podkopávajú zdravie.