Päť jazykov ospravedlnenia

Lucia Gáborová | 25. jún 2019
5 jazykov ospravedlenenia, lásky, odpustenie, prepáč, hádky, konflikt, hádka, vina, vinník, dohady, klebety, krik, nenávisť, uzmierenie, láska, priateľstvo

O koncepte Päť jazykov lásky ste už určite počuli, no vedeli ste o tom, že poznáme aj jazyky ospravedlnenia? Ak sa nám niekto ospravedlňuje a nehovorí naším jazykom, alebo ak sa my chceme niekomu za niečo ospravedlniť a nepovieme to jeho rečou, ospravedlnenie sa minie účinkom.

Akoby nikdy neprebehlo. A preto, poďme sa spolu naučiť, ako sa ospravedlniť tak, aby sme dospeli k úspešnému konsenzu na oboch stranách.

Keby bol svet dokonalý, žiadne ospravedlňovanie sa by nebolo potrebné. Pretože však dokonalý nie je, bez ospravedlnenia sa nezaobídeme.  (Gary Chapman, autor knihy Päť jazykov lásky, Päť jazykov ospravedlnenia.)

Medzi prvými slovami, ktoré učíme naše deti, je aj slovko „prepáč", pretože je v živote kľúčové a bez neho to nejde. Prečo je však toľko ľudí, ktorí majú problém vysloviť ho a naozaj sa úprimne ospravedlniť?

Prečo nevieme vyjadriť ľútosť nad niečím, čo ľutujeme, alebo vtedy, ak sme niekoho zranili?

3 dôvody, prečo sa ľudia nechcú ospravedlniť

Nestojí mi to za to

Niekedy vyhlasujeme, že nám na danom vzťahu dostatočne nezáleží, alebo medzi nami a druhou stranou zostalo nedorozumenie z minulosti, ktoré sme si nevykomunikovali, a pod povrchom naoko dobre vyzerajúceho vzťahu v skutočnosti zostal hnev. Ak vyhlasujete, že vám na vzťahu s nejakým človekom nezáleží a že ho k životu nepotrebujete, ide len o zástupný dôvod. V skutočnosti sa na toho človeka hneváte, máte problém postaviť sa mu zoči-voči a dať si vzťah s ním do poriadku. Ľahšou cestou je pre vás začať sa mu vyhýbať. To je však cesta pre slabochov.

Bola to JEHO chyba

Pokiaľ sa považujeme za neomylného, je obtiažne priznať si chybu aj v prípade, že sme to boli my, kto prestrelil. Chybu predsa urobil ON. Sú ľudia, ktorí svoje svedomie postupne vytrénovali tak, že vždy dokážu šikovne hodiť vinu na niekoho iného. Ich vnímanie reality je natoľko skreslené, že za žiadnych okolností nie sú schopní priznať si chybu. Ich kľúčom k úspechu je pokora – dokázať skloniť hlavu a pozrieť sa na svoje konanie z nezaujatého nadhľadu. Nedokáže to však každý.

Nízke sebavedomie

Necitlivé jednanie sa často spája s nízkym sebavedomím a narušeným vedomím vlastnej hodnoty. Niektorí ľudia dokonca veria, že ospravedlňujú sa len tí, ktorí držia za kratší koniec. Boli tak vychovaní alebo odpozorovali tento vzor zo svojho okolia. Nechápu, že ospravedlnenie v skutočnosti naše sebavedomie posilňuje. Ľudia si vás budú oveľa viac vážiť, ak si chybu dokážete priznať a preberiete za ňu plnú zodpovednosť.

Zrelí dospelí sa učia prijímať zodpovednosť za svoje správanie, zatiaľ čo nezrelí sa snažia zo svojich chýb viniť niekoho iného. (Gary Chapman)

Čo sa stane, ak sa neospravedlníme a prejdeme problém mlčaním?

  • Pokiaľ dôjde k nedorozumeniu a nedôjde k ospravedlneniu, narastá v nás hnev a popudzuje nás k tomu, aby sme sa dožadovali spravodlivosti.
  • Ak nedôjde k urovnaniu sporu, máme tendenciu vziať veci do vlastných rúk a túžime sa pomstiť tomu, kto nám ublížil. Hnev narastá a napokon môže narušiť, alebo dokonca zničiť akýkoľvek vzťah.
  • Ak nám niekto ublíži, no netuší, že nám ublížil, stiahneme sa so svojím zranením do seba, začneme sa tomu človeku vyhýbať, čomu on, samozrejme, nerozumie. Keďže ani len netuší, že nám svojím konaním ublížil, nemôže svoju chybu napraviť.

Máme však pre vás dobrú správu: ospravedlneniu sa dá naučiť

Kľúčom k dobrému vzťahu je zistiť, ktorým jazykom ospravedlnenia náš partner/priateľ/kolega/známy/rodič hovorí a následne byť ochotný ho v komunikácii s ním používať. V opačnom prípade bude váš krok k náprave neúčinný.

5 jazykov ospravedlnenia

  1. Vyjadrenie ľútosti: „Je mi to ľúto." „Mrzí ma to."
  2. Prevzatie zodpovednosti: „Urobil som chybu."
  3. Prosba o odpustenie: „Môžeš mi odpustiť, prosím?"
  4. Náhrada škody: „Ako to môžem odčiniť?"
  5. Úprimná snaha o zmenu: „Pokúsim sa to už viac neurobiť."