Prečo je dobré cítiť sa v pracovnom kolektíve dobre?

Diana Mašlejová | 11. Nov 2016
Prečo je dobré cítiť sa v pracovnom kolektíve dobre?

V tomto článku sa zameriame na dôležitosť príjemného pracovného prostredia. Ako nás vie dobrý tím motivovať a ako sa doňho zaradiť ako plnohodnotný a priateľský prvok?

S koučkou Máriou Javorovou sme si už posvietili na to, ako vhodne zapôsobiť v novom pracovnom kolektíve - Máte novú prácu? Hlavne, ostante sami sebou!

Odborníčka nám prezradila, že je dôležité byť prirodzený a nesnažiť sa hneď v prvý týždeň zasvietiť ako hviezda alebo akých chýb sa v novom zamestnaní vyvarovať.

Poďme si teda povedať, prečo je dobré cítiť sa v pracovnom kolektíve dobre.

 „Väčšina ekonomicky aktívnych osôb trávi vo svojej práci významnú časť svojho života. Je preto obzvlášť dôležité venovať pozornosť pracovným podmienkam, v ktorých svoju prácu zamestnanci vykonávajú.

Sme sociálne tvory, doma aj na pracovisku

Určite súhlasíte s tvrdením, že dobré pracovné vzťahy zvyšujú blahobyt zamestnancov. Dopad pracovných vzťahov je však omnoho výraznejší, ako si na prvý pohľad myslíme.

„Viaceré zahraničné štúdie poukazujú na to, že mať manažéra, ktorému dôverujete, má väčší vplyv na celkovú životnú spokojnosť (well-being) ako výrazné zvýšenie príjmu. Dôvodom pre odchod z práce sa preto v poslednej dobe stáva častejšie práve neefektívne vedenie, nevyhovujúci vzťah s manažérom, či absencia pochvaly,“ vysvetľuje koučka Mária Javorová a dodáva, že „väčšina ekonomicky aktívnych osôb trávi vo svojej práci významnú časť svojho života.

"Každý vedúci pracovník by mal dbať na to, aby v jeho tíme vládla pozitívna sociálno-psychologická klíma. Tá je sprevádzaná znakmi ako priateľstvo, produktivita, spolupráca a úspešnosť."

Je preto obzvlášť dôležité venovať pozornosť pracovným podmienkam, v ktorých svoju prácu zamestnanci vykonávajú. Keď hovoríme o pracovných podmienkach, nemyslíme tým len vybavenosť kancelárie, finančné ohodnotenie, či benefity. Tie sú pre pracovníka veľmi podstatné, avšak dôležitý, v poslednej dobe dokonca rozhodujúci vplyv, ktorý rozhoduje o tom, či zamestnanec ostane na danej pozícii, alebo prácu opustí, je takzvaná sociálno-psychologická klíma na danom pracovisku. Jednoducho povedané – ide o náladu, emocionálnu naladenosť, vzťah jedinca k práci, ako aj vzájomné vzťahy medzi kolegami.

Každý vedúci pracovník by mal dbať na to, aby v jeho tíme vládla pozitívna sociálno-psychologická klíma. Tá je sprevádzaná znakmi ako priateľstvo, produktivita, spolupráca a úspešnosť.“

Prečo je dobré cítiť sa dobre?

Jedným dychom však treba dodať, že nie všetky firmy a organizácie si tento fakt uvedomujú. V rozvinutých zahraničných firmách, ktoré dbajú na pohodlie a well-being svojich zamestnancov, sú celkom bežné oddychové zóny a aktivity podporujúce motiváciu, či kvalitné vzťahy medzi pracovníkmi.

Jedinec sa tu nevníma len ako indivíduum, ale aj ako sociálny tvor a súčasť tímu, ktorý funguje ako jeden organizmus. A keď ešte nefunguje, mal by. Keď je totiž manažér alebo nadriadený motivovaný iba výkonom svojich podriadených, jeho idea sa mu poľahky môže rozsypať ako domček z karát.

Bude vás zaujímať: PREČO ZLYHÁVAME?

„Priaznivá sociálno-psychologická klíma je prínosná aj pre organizáciu. Zamestnanci, ktorí nemusia na pracovisku riešiť dlhotrvajúce konflikty, majú prirodzene viac času venovať sa pracovným povinnostiam. Bežné nezhody sa v práci vyriešia viac-menej za krátky čas a väčšinou vedú k spokojnosti zamestnancov a k efektívnej práci.

Ak je však na pracovisku priveľa konfliktov, a obzvlášť, ak trvajú dlhší čas, môžu postupne vyústiť až do sociálne negatívnych prejavov na pracovisku, či k psychickému násiliu medzi zamestnancami.

Psychická nepohoda a záťaž, spôsobená nepriaznivou sociálno-psychologickou klímou môže prispieť k stresu v práci, ktorý môže mať za následok aj zdravotné problémy. Vo všeobecnosti platí, že zamestnanci, ktorí sú obťažovaní a šikanovaní majú viac zdravotných problémov. Trápia ich problémy so spánkom, tráviace ťažkosti, ako aj úzkosť či podráždenosť, ktoré majú za následok absenciu v práci,“ vysvetľuje koučka Mária Javovorá.

Využite 7 ranných rituálov, ktoré skvele naštartujú váš deň a deň v práci bude vyzerať inak.