UMENIE: podnecuje schopnosť sebareflexie a buduje väčšiu intuíciu

Diana Mašlejová | 12. január 2018
UMENIE: podnecuje schopnosť sebareflexie a buduje väčšiu intuíciu

Že neviete kresliť a nespievate zrovna ako slávik? Ani tanec vám nejde práve od ruky a denník ste si písali naposledy na základnej škole? Áno, odhadujete správne – hovoríme o umení, respektíve o tvorivom vyjadrení seba samého.

Nenahraditeľné a jedinečné – umenie

Sme kreatívne tvory a začína to už od detského veku. Rozvíjanie tvorivosti u detí pritom nemá súvis iba s jemnou motorikou a rozvojom kognitívnych schopností – dieťa sa prostredníctvom hier, kreslenia, sledovania rozprávok, či počúvania príbehov učí mechanizmom, ktoré neskôr využije v živote.

Ide o celý balík schopností. Vedieť odpúšťať, milovať, pracovať v kolektíve, rozvíjať svoju fantáziu a plánovanie, nestrácať nádej, sústrediť sa, upokojiť sa, atď.

Dospelý jedinec je na tom podobne. Aj on potrebuje ventil pre svoju psychiku, možnosť neustále napredovať a nielen vypnúť od stresovej pracovnej záťaže, ale vedieť sa spojiť so svojím vnútrom, akceptovať vlastné pocity, zastaviť sa a popremýšľať. Presne na to tu je umenie.

Šport a umenie

Psychológovia majú pri danej téme jasný názor – človek dostal do daru dve činnosti, ktoré mu prinášajú psychickú očistu. Šport a umenie. Najlepšie je nevybrať si iba jednu z nich, ale nájsť si pravidelný čas na obe.

Rovnako ako pri fyzickej aktivite, aj pri umení sa zapájajú unikátne centrá v mozgu a vylučujú sa hormóny šťastia. Zdá sa vám to troška pritiahnuté za vlasy? Nie, nie je. Započúvajte sa niekedy do rozhovorov so skutočnými umelcami, ktorí svojou prácou žijú a milujú ju.

Spoznáte ich podľa toho, ako nadšene dokážu o svojich dielach rozprávať, aký fantastický pocit im tvorivosť prináša. Že sú to občas tak trocha blázni? Možno.

Benefity umenia na psychiku dospelého jedinca 

Pri rozsiahlych štúdiách umelcov sa skutočne zistilo, že majú bližšie k rôznym psychickým odchýlkam. To však nie je zodpovednosťou umenia ako takého, ale ich senzitívnejšou a hĺbavejšou osobnosťou. Vráťme sa ale k tomu, čo môže umenie priniesť do života človeka. Jeho benefity na psychiku dospelého jedinca sú rôznorodé a všetky vskutku pozitívne:

  • Umenie podľa druhu buduje jazykové schopnosti človeka a schopnosť porozumieť.
  • Umenie rozvíja pozornosť a schopnosť udržať koncentráciu a upriamiť ju na správnu vec.
  • Podporuje plánovanie, komplexný pohľad na problematiku.
  • Umenie rozvíja pamäť a triedenie informácií.
  • Umožňuje vnímať javy zo širšieho uhla.
  • Umenie podporuje efektívne riešenie problémov.
  • Prináša pocit naplnenia, radosti a relaxu.

Definícia umenia hovorí za všetko – je to predsa individuálny prejav kreatívnej schopnosti duše a osobnosti. Vďaka nemu si vieme osvojiť svet, v ktorom žijeme, prísť mu raz za čas na koreň, nestrácať nádej. Okrem toho podnecuje schopnosť sebareflexie a buduje väčšiu intuíciu. A hlavne – umenie kultivuje ľudského ducha.