Bibi Sviežená: Hľadači cesty to majú v dnešnej dobe veľmi ťažké…

redakcia | 30. september 2020
Bibi Sviežená: Hľadači cesty to majú v dnešnej dobe veľmi ťažké…

Informačný chaos ohľadom toho, ako sa máme stravovať je veľký, na správnom stravovaní sa nezhodnú ani mnohí odborníci. Ako sa teda máme v tom vyznať my, laici?

Ak by som to zjednodušila, sú dve skupiny ľudí – tí, ktorí si uvedomujú význam stravovania pre naše zdravie a hľadajú svoju cestu a potom tí, ktorí výžive neprikladajú dôležitosť a sú v podstate konzumenti.

Hľadači cesty to majú v dnešnej dobe, kedy sa výživa a životospráva stala trendom a predmetom marketingu, veľmi ťažké. Bez základných znalostí fungovania nášho organizmu sme vystavení dezinformačnému chaosu, polopravdám a niekedy až nátlaku, čo je pre nás zdravé a čo nie. Svojím spôsobom je nebezpečné nasledovať akýkoľvek trend vo výžive bez rešpektovania vlastného tela a potrieb. Na prvom mieste by malo byť teda pochopenie, ako funguje môj organizmus, aký je môj momentálny stav, a čo je pre mňa dobré a dlhodobo udržateľné.

Ako ste sa vy dostali k štúdiu výživy?

Aj napriek môjmu vzdelaniu v oblasti biológie a molekulárnej genetiky som si uvedomovala svoje medzery v chápaní výživy. Veľmi dlho som experimentovala so stravou, podobne ako množstvo mladých ľudí dnes. Experimenty ma však doviedli akurát k hlbokému vyčerpaniu, ktoré zasahovalo do celkovej kvality života a následné tehotenstvo a dojčenie ma doslova dorazili. Viedla ma osobná motivácia lepšie pochopiť svoje telo a aj udržať si dlhodobo zdravie. Najmä teraz, keď mám 45 rokov a druhé dieťa len 5-ročné, chcem byť plne zdravá do vysokého veku.

Absolvovala som rekvalifikačný kurz v Čechách a následne množstvo ďalších kurzov a školení. Zbavila som sa množstva mýtov a ilúzií, a doslova som si upratala v základných faktoch, na ktorých som potom mohla stavať. Samozrejme som potom chcela všetky tieto informácie využiť nielen pre seba, svoju rodinu a deti, ale posúvať ich ďalej.

 

Dnes teda  vzdelávate širokú  verejnosť  v oblasti výživy…

Motivuje ma množstvo dezinformácií a mýtov v strave, zlej informovanosti, neexistujúce základy vzdelania na školách a narastajúce štatistiky civilizačných ochorení.

Vo Winštitúte (predtým Welko) ponúkame záujemcom komplexnejší pohľad na základy ľudského tela, trávenia, metabolizmu, súvislosti medzi príjmom potravy a vznikom rôznych ochorení. Hlavnou ideou bolo a je odovzdať takú bázu znalostí, aby si náš poslucháč vedel vytvoriť názor sám a odmietol mediálnu manipuláciu.

Winštitút sa zameriava primárne na edukáciu – vzdelávanie širokej verejnosti, ale aj odborníkov s rôznou špecializáciou v oblasti výživy. Hlavným pilierom je komplexný kurz určený záujemcom o poradenstvo v preventívnej výžive (mimo oblasť zdravotníctva).

Majú ľudia záujem vzdelávať sa v oblasti výživy?

Sú našťastie ľudia, ktorí majú záujem vzdelávať sa v tejto oblasti a nádherné je, že ich nevieme vymedziť. Ani z hľadiska veku, ani z hľadiska vzdelania či povolania. V každom prípade sa však všetci študenti zaujímajú o výživu a chcú vedieť viac. Všetci, čo prídu, veria v silu odborných informácií a zvyčajne už nedôverujú vyhľadávaniu na internete bez širšieho kontextu. Medzi našimi absolventmi sú lekári, farmaceuti, biotechnológovia, ale aj ekonómovia, podnikatelia, tréneri, mamičky na materskej dovolenke a dokonca aj študenti. Jednoducho úžasný mix ľudí so špecifickými skúsenosťami a niekedy aj zdravotnými problémami, ktorí očakávajú odpovede na všetky svoje otázky. Teší ma, že odchádzajú spokojní a s naplnenými predstavami.

Čo si účastníci z kurzov odnášajú?

Komplex informácií od základov biochémie, anatómie, fyziológie, teda teoretické, ale aj praktické vedomosti. Naučia sa metodicky spracovávať nutričné plány, pracovať s nutričným softvérom, pochopia súvislosti, ktoré im umožnia väčšinu vedomostí implementovať do svojho života a praxe. Kurz Poradca pre výživu je zacielený aj na tých, ktorí chcú pracovať v oblasti poradenstva alebo príbuzných oblastiach a som presvedčená, že odovzdá komplexné informácie aj pre prax.

Dá sa študovať aj online?

Pred pár mesiacmi sme spustili online kurz Poradca pre výživu a Základy výživy. Pravdepodobne to už ostane jedinou formou vzdelávania, ktorá je dostupná pre všetkých a sleduje súčasné trendy vo vzdelávaní. Online kurz odovzdá rovnaké množstvo informácií, dokonca si dovolím tvrdiť, že viac. Súčasťou týchto kurzov je aj možnsť zúčastniť sa webinárov, kde je možné dovysvetliť ktorúkoľvek tému, alebo zodpovedať otázky. V každom prípade, naši poslucháči aj absolventi majú u nás dlhodobú podporu aj po skončení kurzov.
Ak máte záujem o viac informácií, nájdete ich na www.winstitut.sk.