Viete poskytnúť prvú pomoc? Aké chyby robia laici najčastejšie?

Martin Chudý; spracovala: Dagmar Baluchová | 18. júl 2017
Viete poskytnúť prvú pomoc? Aké chyby robia laici najčastejšie?

Privolať prvú pomoc tomu, kto ju potrebuje, však nestačí. Do príchodu pomoci je každý človek POVINNÝ poskytnúť ohrozenej osobe prvú pomoc. Možno vás prekvapí, že neposkytnutie prvej pomoci osobe, ktorá ju potrebuje, je nielen nemorálne, ale u nás dokonca aj trestné.

Ako uvádza Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v § 177: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Základné zásady poskytnutia prvej pomoci sú pritom jednoduché a rýchlo sa ich naučí každý človek. 

Čítajte tiež: Leto a úrazy. Kedy privolať záchranku?

Napriek tomu ich mnohí neovládame. Opýtali sme sa preto odborníka, ako sa zachovať, čo robiť v situácii, keď je ohrozené zdravie alebo život človeka?

Ako sa má zachovať laik, ako má posúdiť vážnosť situácie a zaistiť odbornú lekársku pomoc? Na naše otázky odpovedá Ing. Samuel Hruškovic, národný koordinátor prevencie úrazov u detí a dorastu.

Aké chyby robia laici najčastejšie?

Laici zväčša neovládajú predlekársku prvú pomoc, resp. ak niečo vedia, tak si nedôverujú, pretože prvú pomoc sa učili dávno a nácvik na resuscitačnej figuríne ani neabsolvovali, pretože sa hanbili.

Preto pri vážnejších úrazoch je len hŕstka ľudí, ktorí sú schopní a ochotní pomôcť postihnutej osobe, osobám.

A čo je najhoršie, nepripravení ľudia často nedokážu ani telefonicky kontaktovať záchranné zložky. Realizovali sme simulovanú dopravnú nehodu v spolupráci s Policajným zborom a Falck Záchranná a môžem otvorene povedať, že spolupatričnosť motoristov sa vo veľkej miere vytráca.

Ktoré skupiny ľudí sa javia ako najohrozenejšie?

Deti a mládež a všetci motoristi. Mladí motoristi, žiaľ, spôsobujú najviac dopravných nehôd. Príčinou nehôd nie je ich neskúsenosť, ale vedomé preceňovanie svojich schopností a zákonov fyziky.

Konštatujem „žiaľ“, pretože v tejto skupine je najviac aj smrteľných úrazov a mladí ľudia doslova zbytočne zomierajú a treba myslieť aj na rodičov a blízkych, ktorí takto prichádzajú o svojich najbližších.

Mohlo by vás tiež zaujímať: Letná dovolenka na horách? Skvelá voľba.

Na cestách sú však stále početnejšie skupiny aj cyklistov, korčuliarov, ktorí sú taktiež účastníkmi dopravnej premávky. Na čo by si mali dávať pozor?

Tieto športové aktivity treba vykonávať na miestach s čo najmenším dopravným ruchom. Treba myslieť na svoju bezpečnosť v maximálne možnej miere a práve cyklista, chodec a korčuliar sú najzraniteľnejší účastníci dopravy. Ďalej je potrebné dbať na dobrý technický stav bicykla a používať najmä ochranu hlavy, aj pri korčuľovaní.

Pád na hlavu už pri rýchlosti 11 kilometrov za hodinu môže spôsobiť smrteľný úraz hlavy. A pýtam sa, ktorý cyklista a ktorý korčuliar ide pomalšie? Vždy je len otázka času, kedy dôjde k nehode a často ani nie našou vinou a bez prilby sú úrazy hlavy časté a závažné, buď smrteľné alebo s trvalými následkami.

Ktorú si vyberiete? Pasívna verzus aktívna dovolenka. 

Leto sa spája aj so športovaním na a pri vode a čoraz viac pribúda medzi mladými aj nadšenia z adrenalínových športov...

V prvom rade – k vode nepatrí alkohol. Každým rokom na Slovensku je niekoľko utopení spôsobených alkoholom. Adrenalín máme všetci radi, ale treba vždy a všade poznať naše schopnosti, a tým pádom aj naše hranice. Každý adrenalínový zážitok je skvelý, ale len vtedy, keď nedôjde k zraneniu.

Preto latku náročnosti a obtiažnosti v každom športe treba posúvať radšej pomalšie. Pretože aj tu platí nám všetkým dobre známe porekadlo: „Pomalšie ďalej zájdeš...“ Sú športové aktivity, pri ktorých hrozia závažnejšie úrazy, preto ku každej športovej disciplíne treba pristupovať osobite a zodpovedne. Čas sa nedá vrátiť späť...

Vyrážame na dovolenky, na letné festivaly, do hôr. Čo je dobré si vždy zabaliť so sebou, ak nemáme pri sebe lekárničku - čo môže pomôcť pri ošetrení, záchrane, kým príde prvá pomoc?

Pokiaľ nie sme práve motoristi, nemáme so sebou lekárničku, to nevadí. Pri krvácaní sa vždy nájde kus oblečenia. Najdôležitejšie sú naše vedomosti a schopnosti, a najmä ochota pomôcť druhému človeku v núdzi. A to neustále nosme so sebou v našej hlave a v srdci.

Spomínali ste, že ľudia neovládajú, alebo len vo veľmi malej miere ovládajú pravidlá prvej pomoci. Prečo je teda dobré nájsť si trochu času a urobiť si takýto kurz?

Kurzy prvej pomoci si treba urobiť z dvoch jednoduchých príčin. Po prvé: je len otázkou času, kedy v našej prítomnosti dôjde k úrazu či nehode, ale tým postihnutým môžeme byť aj my. Po druhé: sme na jednej lodi a pokiaľ čo i len jeden človek nebude ovládať prvú pomoc, tak reťaz života je pretrhnutá.

A to práve preto, že ak bude takýto človek pri zranenej osobe, ktorá pre záchranu svojho života potrebuje neodkladnú predlekársku prvú pomoc, dôjde k zbytočnému úmrtiu. Naučiť sa prvú pomoc nie je zložité a odporúčam nájsť si čas na kurz prvej pomoci čím skôr. Veď, kto z nás vie, čo sa stane už o ďalšiu sekundu?

Čo by ste na záver odkázali všetkým, ktorí chcú leto prežiť aktívne, športovo, no bezpečne?

Tých rád je na jednu hrubú a veľkú knihu, napríklad prevencia pred utopením, záchrana topiaceho sa, riziko búrok, prevencia pred úrazmi v domácnosti, dopravná výchova pre deti, riziká železníc, pitný režim, požiarna prevencia, bezpečne na horách, prvá pomoc...

Aby všetci boli na leto dobre pripravení, a nielen deti a rodičia na letné prázdniny. Aby boli pripravení na všetky riziká a nástrahy a aby vedeli riešiť všetky vzniknuté krízové situácie. Pripraveným šťastie praje a je veľmi dôležité, aby sme sa všetci a každý deň domov vracali živí a zdraví.

Viac informácií pre deti a dospievajúcich ohľadne prvej pomoci možno nájsť na stránke www.mladyzachranar.sk.
Základné informácie o kurzoch prvej pomoci môžete nájsť napríklad aj na webstránke www.falck.sk, v sekcii kurzy prvej pomoci, ktoré organizuje Falck Academy s.r.o.