Migréna, opakovaná bolesť hlavy - jej špecifické príznaky

Dagmar Baluchová | 25. november 2018
Migréna, opakovaná bolesť hlavy - jej špecifické príznaky

Poznáte to, hlava začne bolieť z rôznych príčin – keď sa zle vyspíte, keď ste to večer prehnali na párty, keď máte pred menštruáciou, keď nastáva zmena počasia, keď vás vytočil šéf, kolegyňa, či hlučný sused...

Avšak, niektoré bolesti – ako prídu, tak aj odznejú. Pre migrénu je typická opakovaná bolesť, ktorá sa spúšťa spontánne, alebo ju vyvolávajú rôzne faktory.

Môže sa opakovať v intervaloch, napr. 2 – 3 za týždeň/mesiac, alebo sa objavuje iba veľmi ojedinele (2 – 3-krát za rok). Bolesť je stupňujúca, pulzujúca, obyčajne len na jednej strane hlavy, pričom jej intenzita sa môže meniť (klesať – stúpať). Až tretina migrenikov charakterizuje svoju bolesť počas záchvatu ako krutú a zneschopňujúcu ich akejkoľvek činnosti.

Maximum bolesti je situovaných do oblasti čela, spánku a za očnicou, pričom počas ataku sa bolesť strieda z jednej strany na druhú, alebo pretrváva iba na jednej strane.

Ďalším typickým znakom migrény je, že sa k nej pridržujú aj iné príznaky, nevoľnosť, zvracanie, svetloplachosť a pod. Medzi záchvatmi osoba nemáva zdravotné ťažkosti (ak netrpí nejakým iným ochorením).

Okrem bolesti sa pridružujú aj iné špecifické príznaky, ktoré sa však pri migrenóznom záchvate nemusia objaviť u každého, napr.:

  • aura – špecifický príznak, môže byť ako zrakový vnem v podobe iskričiek, bodiek, svietiacich čiar, geometrických útvarov, ktoré osoba s migrénou vidí, pričom sa objavujú a miznú. Ako sluchový vnem spočíva v počutých zvukoch, hučaní, pískaní ap. Aura sa objavuje zvyčajne pred samotným záchvatom migrény, ale aj nemusí. Niektorí migrenici prežívajú záchvaty bez aury.
  • stuhnutý krk – radí sa medzi prvé príznaky prichádzajúcej migrény a zároveň často pretrváva počas celého záchvatu migrény. Asi tretina ľudí trpiacich migrénami sa sťažuje na stuhnutosť krčných svalov. Približne rovnaký počet pacientov sa však sťažuje na rovnaký pocit až potom, ako sa migréna rozvinie.
  • nevoľnosť, (pocit na) zvracanie – osoby trpiace migrénou ich po bolesti hlavy udávajú ako druhý najčastejší príznak. Je to aj jasný prejav, ako odlíšiť bežnú bolesť hlavy od tej migrenóznej.
  • podráždenosť – pred samotnou bolesťou alebo počas nej sa môže objaviť mimovoľná podráždenosť, precitlivenosť na rôzne podnety, úzkosť, nervozita.
  • zlý spánok – väčšina migrenikov má pridružený problém – ťažkosti so spánkom, či už vo fáze zaspávania, alebo je spánok príliš plytký, často sa budia a už nemôžu zaspať atď. Stav dlhotrvajúcej nevyspatosti opätovne vedie k nástupu migrény.
  • bolestí očí – čo vedie k návšteve očného lekára a kontrole zraku.
  • pomigrenózny stav – podobný stavu po opitosti, prejavujúci sa únavou, slabosťou, závratmi.