Syndróm karpálneho tunela trápi nielen IT-čkárov. Lekári dvíhajú varovný prst!

Dagmar Baluchová | 21. Feb 2018
Syndróm karpálneho tunela trápi nielen IT-čkárov. Lekári dvíhajú varovný prst!

Počítač + nesprávna práca s myškou a klávesnicou + bolesť = syndróm karpálneho tunela. No, nemusí to platiť na každého, ale lekári dvíhajú varovný prst. Pretože fakt je ten, že tento syndróm sa v súčasnosti radí medzi najčastejšie choroby z povolania a najčastejšie choroby poškodzujúce ruku. Neveríte? Uveríte...

Karpálny tunel možno charakterizovať ako malú štrbinu v oblasti zápästia. Týmto úzkym tunelom prechádzajú do dlane cievy, nervy, šľachy, vďaka čomu môžeme ohýbať prsty. Vedie tu aj stredový nerv (lat. nervus medianus), ktorý prenáša vzruchy z mozgu do časti ruky a zaisťuje citlivosť prstov.

Ak nastáva situácia, že je karpálny tunel (niekedy sa nazýva aj kanál) stláčaný, trpia jemné cievy, ktoré ho vyživujú. Dochádza k nedokrvenosti nervu, čo sa môže prejaviť tŕpnutím prstov, bolesťou, pocitom sťahovania. A syndróm karpálneho tunela je na svete... 

Syndróm karpálneho tunela trápi nielen IT-čkárov

Podľa toho, do akej miery je nerv zasiahnutý a stláčaný, rozoznávame rôzne stupne tohto syndrómu. Vzniknúť však môže aj zosilnením šliach ruky, v dôsledku jej preťaženia pri dlhodobom pracovnom úkone, napr. preťažené ruky šičiek, maliarov, hudobníkov, klaviristov ap., či pri činnostiach, kedy je ruka v strnulom stave.

U niektorých povolaní (napr. muži pracujúci so zbíjačkou ap.) či u povolaní, kde sú ruky často v neprirodzenej polohe hore a je zhoršené ich zásobovanie krvou (napr. maliari, stavbári, ale i pri nesprávnom cvičení v posilňovni), môže tento syndróm dokonca vyústiť aj do choroby z povolania s trvalými následkami.

Lekári dvíhajú varovný prst!

Stav môžu zhoršiť aj opuchy končatín (napr. pri športovaní, posilňovaní, po úraze), ako i niektoré choroby, ako cukrovka, reuma, artritída. Prechodne môže dôjsť k zhoršeniu aj vplyvom hormonálnych zmien, napr. u niektorých žien počas tehotenstva, menopauzy, pri užívaní hormonálnej antikoncepcie či ako dôsledok nadváhy.

Fitlopta namiesto stoličky?
Prečítajte si tiež:

Fitlopta namiesto stoličky?

 • bolesť v oblasti zápästia, dlane, prstov, ktorá neustupuje, najmä v noci
 • bolesť môže vystreľovať až do lakťa, ramena
 • tŕpnutie a mravčenie prstov, najmä palca, ukazováka a prostredníka
 • stuhnuté zápästie
 • opuch zápästia
 • strata citlivosti a zhoršenie obratnosti prstov
 • ťažkosti pri úkonoch ako: zapnutie gombíka, šitie ihlou...
 • vypadávanie vecí z rúk 
 • dlaň má slabší stisk, je menej obratnejšia, znižuje sa sila úchopu 
 • zhoršenie obratnosti prstov
 • môže sa občasne objaviť zbelenie prstov 

Diagnostika

Syndróm sa pomerne presne diagnostikuje a ak sa začne s liečbou včas, sú aj dobré vyhliadky na odstránenie tohto problému, alebo aspoň zmiernenie jeho prejavov. Keď sa však príde neskoro, často je stav nezvratný.

Lekár (vyžaduje sa spolupráca neurológa, ortopéda, v prípade operácie aj chirurga) po zhodnotení klinického stavu pacienta a vyšetrení ruky, u ktorej je podozrenie na syndróm karpálneho tunela, zvyčajne odporučí zobrazovacie metódy, napr. röntgen či CT, ale tiež tzv. elektromyografiu (EMG).

Ide o neurofyziologickú metódu, pomocou ktorej sa diagnostikujú ochorenia nervového systému a svalov.