Umenie svalovej kontroly. Viete o čom je reč?

Redakcia | 27. august 2018
Umenie svalovej kontroly. Viete o čom je reč?

Reč je o PILATES, kde umenie svalovej kontroly stojí za celým prepracovaným systémom cvikov.

„Po desiatich hodinách pocítite rozdiel, po ďalších desiatich ho aj uvidíte a pri tridsiatich absolvovaných lekciách budete mať nové telo“, presne takto opisoval metódu jej tvorca, Joseph Hubertus Pilates. Tí, čo Pilates vyskúšali a zamilovali sa doňho, vám dajú za pravdu.

Art of contrology – Umenie svalovej kontroly

Vráťme sa na chvíľu na začiatok, priamo ku koreňom tohto dômyselného systému cvikov. Zakladateľ, po ktorom je cvičenie pomenované, Joseph Hubertus Pilates sa narodil ešte na sklonku 19. storočia a bol dieťaťom neduživým, ktorého často napádali choroby.

Vďaka tomuto hendikepu začal tvrdo bojovať a vytvárať systém na prekročenie vlastných hraníc. Cvičenie Pilates vznikalo postupne, Joseph pripájal jeden cvik za druhým a inšpiráciou mu bola jedinečná kombinácia: rehabilitačné cvičenie, gymnastika a klasické posilňovanie.

Myseľ, ako základ na pochopenie celého tela, pevný stred tela (core), spojil so správnym bránicovým dýchaním, aby bol celkový pohyb efektívnejší a pozitívne komplexne ovplyvnil organizmus.

Cieľom metódy sa teda stala koordinácia a súhra tela a mysle. Na rozdiel od jogy a východných systémov cvičení je Pilates prispôsobený možnostiam a predispozícii Európanov. Vychádza z teórie, že rôzne tipy prehnutí a záklonov môžu vyvolávať skrátenie svalstva, pretože naše telo nie je prirodzene hypermobilné – ako je tomu napríklad u Indov alebo Ázijcov.

Vďaka tomuto aspektu, držať telo vzpriamené, narovnané a spevnené, je Pilates vhodný nielen na posilnenie, ale aj na rehabilitáciu.

Počas prvej svetovej vojny sa Joseph Hubertus Pilates ocitol v tábore, kde liečil zranených vojakov. Pri svojej zdravotnej službe si uvedomil, ako jeho systém vplýva na mužov pripútaných na lôžko. Výsledky boli ohromujúce, rekonvalescencia sa podstatne zrýchlila a mnohí z vojakov „odsúdení na doživotné pohybové obmedzenie“ začali opäť športovať, chodiť, žiť naplno.

Bez náčinia a strojov. Iba vy a vaša podložka..

Táto skúsenosť ho následne priviedla až do New Yorku, kde otvoril prvé špecializované pohybové štúdio. Z tých dôb pochádza aj známy Pilates stroj, multifunkčné zariadenie na správne vykonávanie pohybov. Stroj sa používa dodnes, ale omnoho častejšie sa stretnete s využívaním vlastnej hmotnosti tela. Iba vy a vaša podložka.

Pilates je najefektívnejším cvičením na svete

Presne k tomuto Pilates smeroval, pretože mu bolo jasné, že takéto cvičenie je nielen najefektívnejšie, ale aj cenovo dostupné. V súčasnosti má metóda množstvo priaznivcov a patrí k najobľúbenejším systémom cvičenia na svete. Holduje mu napríklad Sharon Stone, Uma Thurman, či Melanie Griffith.

Šesť základných princípov Pilates

Koncentrácia
Kontrola
Centrum tela
Plynulosť
Presnosť
Dýchanie 

Vystrieť, stiahnuť, spevniť - umenie svalovej kontroly

Mnohí, ktorí už hodiny Pilates navštívili, boli nadšení. Pilates metóda totiž nie je len účinná, ale tiež pekná. Učí pohyb vykonávať plynule, s gráciou a ladnosťou. Jednotlivé variácie sa nápadne podobajú na balet, a to je i jeden z dôvodov, prečo cvičenie už roky funguje ako pohybový doplnok pre tanečníkov. Na rozdiel od baletu, Pilates jednotlivé pozície zvládne aj bežný tanečne nezdatný cvičenec, a navyše sa jeho telo stane komplexne silným a funkčným.

Pilates sa totiž zameriava práve na vyrovnanie svalovej nerovnováhy. Cieľom je okrem neustáleho zdokonaľovania aj komplexná sila. Lekcia je zostavená tak, aby ste rovnakým spôsobom zaťažili každú časť.

Okrem eliminovania bolestí a pocitov stuhnutia svalstva si zakrátko všimnete, že zvládate viac. Silnejšie ruky, nohy, a najmä brušné svalstvo, sa stávajú podporou pre celkový vzhľad. Viacero klientov si pochvaľuje práve krajšie držanie tela.

Pri Pilatese musí byť klient vystretý. Nohy sú dopnuté, päty položené pevne na podložke. Brušné svalstvo je zapnuté, aby ste obmedzili nesprávne „kačacie prehnutie“, čiže lordózu. Ramená sú zatiahnuté nadol a mierne vzad a podsadená brada spolu s temenom hlavy, ktoré sa ako na šnúrke neustále snaží vytiahnuť nahor, vám v konečnom dôsledku zabezpečí napravenie nesprávnych pohybových stereotypov a lepšie držanie tela. 

Štíhli pás rieši každá z nás. Tvarujte v obývačke s metódou PILATES: