Čo sú to VEDOMÉ VZŤAHY a prečo je dobré ich mať?

Lucia Gáborová | 20. marec 2020
vedomé vzťahy, ako pestovať vzťahy, láska, priateľstvo, porozumenie, fit, fitness, diéta, chudnutie, životný štýl

Máte problémy s porozumením vo vzťahoch medzi ľuďmi? Ak ste práve odpovedali áno, vedzte, že nie ste sami. Všetci by sme chceli mať lepšie vzťahy s ľuďmi v našich životoch, no nevieme celkom presne, ako na to. Medziľudské vzťahy sú jednou z najväčších výziev ľudskej existencie. Či už ide o vzťahy v rodine, na pracovisku alebo s partnerom, konflikty všetkým zúčastneným stranám spôsobujú stres, zármutok, odlúčenie, či dokonca rozchod. Našťastie, k zdravým vzťahom vedie cesta, po ktorej sa môžete vydať bez váhania hneď teraz.

„Daj tým, ktorých miluješ krídla , aby lietali, korene, aby sa vrátili a dôvod, aby zostali.“ Dalajláma

PREČO MÁME MAŤ ZDRAVÉ VZŤAHY?

Mnohí z nás strávia roky skúmaním jednotlivých vzťahov vo svojom živote a stále majú pocit, že im nerozumejú. Pravda je však taká, že keď pochopíme, že začať musíme od seba, naše vzťahy sa začnú meniť k lepšiemu. Hlavným dôvodom, prečo máme vo vzťahoch problémy je, že mnohí z nás nedovidia za svoje vlastné priania a potreby. Brzdí nás naše ego. Ak teda budeme jednať s niekým, kto vidí svet z úplne inej perspektívy a my budeme trvať na tej svojej, budeme s ním neustále bojovať o moc.

Tajomstvom ŠŤASTIA JE FLOW
Prečítajte si tiež:

Tajomstvom ŠŤASTIA JE FLOW

Náš vzťah budú definovať nedorozumenia a konflikty. Ľudia si myslia, že cestou k zdravým vzťahom je práca na samotnom vzťahu. Samozrejme, aj to je dôležité, no najdôležitejšie je, aby sme pracovali sami na sebe a náš osobnostný rast sa následne premietne do našich vzťahov. Musíme sa naučiť nielen ako byť milujúci, súcitní a empatickí, ale, čo je dôležitejšie, musíme prekonať jednu z najväčších vzťahových výziev – nedostatok sebadôvery.

Cesta K ZDRAVÝM VZŤAHOM

Existuje niekoľko jednoduchých postupov, ktoré nám môžu pomôcť urobiť nemalé pokroky na ceste za lepšími vzťahmi. Medzi ne patrí pozorné počúvanie, prijatie, dovolenie a dočerpávanie. Poďme si ich jeden po druhom predstaviť podrobnejšie.

POZORNÉ POČÚVANIE

V prvom rade, počúvajte. Ak dáte osobe, s ktorou ste v interakcii, svoju plnú pozornosť, budete obaja plne prítomní v danej situácii, budete všímaví. Slovo všímavosť (midnfulness) má pôvod v Sanskritských slovách zúčastniť sa a zostať. Buďte teda účastní svojich rozhovorov naplno a vedome vnímajte, čo vám chce druhá strana komunikovať. Vnímajte slová, ktoré vám hovorí, no skúste vycítiť aj to, čo je za nimi. Nechoďte hneď do defenzívy, to vám diktuje vaše negatívne nastavenie ega. Vaše zdravé ego nech situáciu len pozoruje, v duchu vyhodnotí a vráti pozornosť druhému človeku zatiaľ bez reakcie. Reagovať môžete, až bude rad na vás a vyrieknuté slová starostlivo vyberajte. Najskôr myslite, až potom hovorte a urobte vedomé rozhodnutie, že budete k druhej strane pristupovať s rešpektom a úctou. Inak ju môžete zraniť a nahromadené zranenia sa už hoja ťažko.

My ľudia máme tendenciu nepočúvať pozorne, čo nám druhá strana chce povedať. Namiesto plnej pozornosti už rozmýšľame nad našou vlastnou odpoveďou alebo nad niečím, čo máme na programe. Preto si mnohí z nás nepamätajú polovicu toho, čo nám kto povedal, a to poškodzuje naše vzťahy viac, ako si myslíme. Ľudia vedia, kedy ich počúvame a kedy nie a je im na základe toho jasné, nakoľko si ich ceníme. Ak ich počúvame, dávame im tým najavo rešpekt, uznanie a to, že sa o nich skutočne zaujímame, čo následne do našich vzťahov prináša harmóniu, po ktorej všetci tak veľmi túžime.

TIP, AKO PRAKTIZOVAŤ VEDOMÉ NAČÚVANIE:

Je to pomerne jednoduché. Začnite tým, že sa ľuďom budete pri rozhovore pozerať priamo do očí. Pokúste sa sústrediť sa na to, čo vám hovoria a nedovoľte, aby vaša myseľ blúdila. Ak vám v rozhovore niečo uniklo, poproste druhú osobu, nech vám to zopakuje. Budete prekvapený/á, ako pozorné počúvanie perfektne funguje na zlepšenie vzťahu.

„Rozprávaj sa sám so sebou rovnako láskavo, ako by si sa rozprával s niekym iným.“ Brené Brown

PRIJATIE

Prijatie vo vzťahu buduje dôveru a otvára dvere porozumeniu. Keď sa človek namiesto prijatia neustále stretáva s odporom, má tendenciu zatvrdiť sa na svojej pozícii, trvať na neraz nezmyselných, iracionálnych tvrdeniach a možnosti pohnúť sa ďalej z miesta sa automaticky zatvárajú. Ak sa však zo strany druhej osoby stretávame s prijatím a porozumením, automaticky sa otvárame nielen vzťahu s týmto človekom, ale aj napredovaniu a zdravému osobnostnému vývoju.

Tip do zamestnania:

Ak nám náš podriadený či kolega neodovzdal včas svoju časť práce, najskôr sa pokúsme zistiť, prečo sa mu to nepodarilo. Nevoľme v prvom kroku necitlivé odsúdenie jeho konania. Ak sa bude cítiť prijatý ako človek a bude cítiť náš úprimný záujem, je pravdepodobnejšie, že nabudúce sa bude oveľa viac snažiť, aby nesklamal. Ak sa rozhodnete neakceptovať a odsúdiť, konverzácia sa skončí. Ak vy budete ten, kto druhému núti svoje vlastné riešenia namiesto pochopenia a prijatia, môžete prísť dokonca o vzťah s týmto človekom ako taký. Ak však prijmete situáciu takú, aká je, môže sa rozprúdiť diskusia o tom, čo k nej viedlo a následne spolu nájdete riešenie, aby sa v budúcnosti už nezopakovala.

DOVOĽ SI TO & DOVOĽ IM TO

Dovoľ nielen sebe, ale aj iným, aby zostali tým, kým sú. Ak prijmete sami seba nielen so svojimi svetlými stránkami, ale aj so svojimi chybami, a budete ich vnímať ako súčasť vašej osobnosti, stanete sa vyrovnanejším človekom a takého vás budú vnímať aj ostatní. Sebaprijatie je totiž cestou k tomu, aby sme prijali aj ostatných ľudí v našom okolí. A naopak, ten, kto má tendenciu iných neustále prerábať na svoj obraz, robí tak preto, že nedokáže prijať sám seba. Naše vlastné osobnostné obmedzenia, ktoré si staviame v sebe my sami, nás brzdia v kreativite, raste, narúšajú našu komunikáciu, náš pracovný výkon, a to vedie k tomu, že sa začneme cítiť umenšení a potláčaní.

Dovoľme kolegom slobodne prejaviť svoj názor a pohľad na vec, ktorú riešime, aj keď sa nezhoduje s našou predstavou; dovoľme partnerovi povedať, čo cíti, bez okamžitého protiútoku, dovoľme sami sebe priznať si svoje vlastné potreby, emócie, predstavy o našej životnej ceste. A tiež oceňujme. Oceňme seba, ak sa nám niečo podarí, vyjadrime ocenenie kolegom, podriadeným, nadriadeným, rodine, priateľom. Vyjadrime im svoju priazeň slovami či drobnou pozornosťou.

DOČERPÁVAJTE SVOJE ZDROJE

Na to, aby ste mohli dávať, musíte pravidelne dočerpávať svoju životnú energiu. Mali by ste tak robiť každý deň. Či už je zdrojom vašej životnej energie beh, cvičenie, čítanie kníh, debata s priateľmi, pitie čaju, varenie, relax v saune, meditácia alebo čokoľvek iné, doprajte si svoju psychohygienu denne. Denne dávate, denne musíte aj prijímať. Obzvlášť dobré na utíšenie mysle večer pred spaním je krátka meditácia. Dokáže utíšiť vašu rozbúrenú myseľ a upokojiť emócie tak, že nebudete mať potrebu reagovať úplne na každého a na všetko, čo kto povie. Naučíte sa nechať svoje myšlienky odsunúť nabok, naučíte sa byť prítomný v danom okamihu, a to tiež prispieva k tomu, aby sa vaše vzťahy zmenili na krištáľovo čisté.