Desať základných princípov správneho feedbacku

Nina Bednáriková | 20. november 2017
Desať základných princípov správneho feedbacku

Napriek tomu, že feedback je pomerne bežný pojem, otvára sa okolo neho sieť otázok a obáv. Ako, kedy a komu dať správny feedback, akým spôsobom ho pertraktovať tak, aby druhého neurazil a, naopak, kedy povedať stop prehnanej kritike?

Princípy správneho feedbacku

  • Samotná reč by nemala byť výlučne monológom, správne je dosiahnuť dialóg.
  • Príliš dlhá spätná väzba otrávi a zmätie, príliš krátky prejav, naopak, nemotivuje k reakcii počúvajúceho.
  • Myšlienky a obsah človeka dávajúceho spätnú väzbu majú byť jasne formulované.
  • Spätná väzba má byť prispôsobená tomu, komu je určená. Hrdinstvom nie je byť v každej situácii rovnaký (v zmysle „som, aký som, majte ma radi alebo nie“). Takýto spôsob poukazuje na nedostatočnú empatiu a ľahostajnosť. Iný by mal byť feedback smerujúci k učiteľovi, iný k žiakovi, rozdielna bude spätná väzba na partnerskú hádku a konflikt dvoch súrodencov. Vychádzať by sme pritom mali zo skutočnosti, že feedback nie je hádka. Chceme vysloviť spätnú väzbu tak, aby ju príjemca pochopil, aby ho motivovala (bez ohľadu na jej pozitívny či negatívny odtieň).
  • Vyhnite sa robeniu predčasných záverov. To platí najmä pri kriticky ladených feedbackoch. Snažte sa utlmiť v sebe potrebu obrannej či ofenzívnej reakcie, reagujte pokojne a pružne. Pokojne si vypýtajte „dovysvetlenie“ a nechajte si čas na uležanie myšlienok.

  • Nemanipulujte. A to v prípadoch, že sám spätnú väzbu dávate, alebo ju prijímate. Razantnosť uberá možnosť druhému voľne sa k téme vyjadriť. Naopak, príliš presladený prístup pôsobí detsky a naivne.
  • Vyhnite sa otázkam typu: „Rozumel si?, Pochopil si?, Už ti je to jasné?“ Príjemca môže nadobudnúť pocit, že ho podceňujete.
  • Veďte rozhovor štýlom, ktorý bude prijateľný tomu druhému. Poznáme štýl direktívny, nedirektívny, konvergentný (chceme jednu jasnú odpoveď), divergentný (viac riešení, nápadov), emocionálny a racionálny. Snažte sa štýl feedbacku prispôsobiť individualite toho druhého. 
  • Feedback nie je ventiláciou citov. Nie je to voľná pôda pre zanadávanie si, sťažovanie, alebo ľútosť. Jeho cieľom je druhého motivovať a inšpirovať.
  • Pokiaľ dostávate pozitívny feedback, poďakujte, nenegujte jeho výpovednú hodnotu – pochvalu. V prípade kritickejšej spätnej väzby sa snažte ostať pokojný, vyjadrite vďaku a keď s názorom nesúhlasíte, komunikujte, nestavajte sa na zadné.