Spätná väzba (feedback) ako nevyhnutná súčasť komunikácie. Ovládate ich?

Redakcia | 8. november 2017
Spätná väzba (feedback) ako nevyhnutná súčasť komunikácie. Ovládate ich?

Spätná väzba, alebo feedback – reakcia na podnety. Jav, ktorý sa vyskytuje vo fyzike, chémii, ale týka sa aj psychológie, a teda nášho každodenného života. Úzko s ním súvisí pojem komunikácia, ktorý dáva spätnej väzbe reálne kontúry.

Spätná väzba – nevyhnutná súčasť komunikácie

Začnime pekne od základov. Spätná väzba je verbálna alebo neverbálna informácia o tom, ako príjemca vníma, dešifruje, prežíva oznam a aké reakcie to v ňom vyvoláva. Všetko tak nejako prirodzene vyplýva z našich potrieb.

Mohlo by vás zaujímať: Ako ovplyvňuje úspech to, či ste introvert alebo extrovert?

Okrem nepriamej spätnej väzby, prebiehajúcej mimo „face to face“ spôsobu, a teda prostredníctvom listov, štatistík, médií a iných nepriamych foriem, ktoré sprevádza najmä znak neosobnosti a určitého odstupu, nás zaujíma osobná rovina feedbackov, a teda priama spätná väzba.

Prebieha v podobe stretnutia, rozhovoru, prípadne telefonátu. Spätnú väzbu môžeme prirovnať k nastaveniu zrkadla. Príjemca i odovzdávajúci by si mali byť vedomí toho, že jej cieľom nie je bezvýhradná kritika.

Feedback v akomkoľvek vzťahu (partnerskom, priateľskom, rodinnom a najmä formálnejšom pracovnom) slúži ako vôdzka. Mal by odpovedať na otázku, či idete správnym smerom a čo možno na vašej ceste zmeniť, vylepšiť.

Čítajte tiež: Prečo by sme nemali podceňovať kvalitu vzťahov na pracovisku?

Maslowova pyramída, hierarchické usporiadanie našich priorít o tom hovorí celkom jasne. Bazálnymi potrebami sú tie fyziologické, a teda hlad, smäd, dýchanie, spánok a sex. Hneď nad nimi nasleduje pocit bezpečia, istota v budúcnosti a ochrana. O čosi vyššie je spolupatričnosť, kontakt a láska. Takmer pri vrchole tróni potreba úcty, a teda uznanie, prestíž a kladná spätná väzba z okolia. A celkom na špici pyramídy sa nachádza sebarealizácia.

Podľa psychológov človek po splnení primárnych potrieb nedokáže žiť šťastne a spokojne bez lásky, pocitu bezpečia a kladnej spätnej väzby. Doba, kedy bolo alfou a omegou naplnenie základných fyziologických potrieb je preč.

Mohlo by vás zaujať: MOBBING - teror na pracovisku. Počuli ste o ňom?

Väčšina ľudí v civilizovanom svete žije v adekvátnych podmienkach, nechýba im jedlo, nepociťujú smäd, kvôli vojne nie sú vystavení riziku smrti. Človek sa tak sústreďuje na vyššie ciele – mať plnohodnotné vzťahy, dobrú prácu, žiť s pocitom harmónie so svojím okolím. Lenže naplnenie daných potrieb neprichádza len lusknutím prsta.

Nutné je o svojich cieľoch, túžbach a nezrovnalostiach komunikovať, a teda vedieť dávať i prijímať spätnú väzbu a poznať pravidlá jej prenosu. 

Prečítajte si tiež: 10 tipov ako zažívať úspech alebo keď práca prináša radosť