MENTÁLNY wellness - Ako si uvoľniť hlavu?

Miroslava Suchárová | 19. december 2019
mentálny wellness, vypnutie, mozog, hlava, myseľ, relax, zábava, oddych, psyché, duša

Ako sa dostať zo začarovaného kruhu negatívnych myšlienok, cítiť sa vyrovnane a šťastne? Riešením je mentálny wellness. Väčšina z nás si pod pojmom wellness predstaví chvíle strávené vo vírivke, v saune alebo pri masáži. Sú to činnosti, ktoré sú pre nás príjemné a zároveň sa podieľajú na zlepšení fyzickej a duševnej kondície.

Mentálny wellness možno charakterizovať ako myšlienkový, rozumový program, ktorého cieľom je zlepšiť duševné zdravie, cítiť sa vyrovnane a šťastne. Zapracovaním na mentálnej stránke nášho ja zároveň pozitívne ovplyvníme aj zdravie nášho tela – ak trpíme duševne, skôr či neskôr sa to odrazí aj na fyzickom zdraví vznikom rozličných zdravotných ťažkostí. Veď telo a duša sú prepojené.

„Na to, aby sme boli v dobrej myšlienkovej a duševnej kondícii, potrebujeme dodržiavať isté psychohygienické pravidlá. Závisí to od toho, ako sa hlava dokáže dohodnúť so srdcom, aby sa nepreťahovali o to, kto má väčšiu moc. Takýto súlad medzi hlavou, srdcom a telom spôsobí, že sme vyrovnaní a nezvádzame súboj so sebou a ani s okolitým svetom. Zmyslom ľudského snaženia je, aby sme sa cítili dobre. To si zvyčajne pokazíme tým, že trávime veľa času premýšľaním nad tým, čo sa okolo nás odohráva,“ vysvetľuje koučka Janette Šimková.

O VNÚTORNÚ POHODU NÁS OBERÁ ROZBÚRENÁ MYSEĽ

Počas dňa naša myseľ vyprodukuje desaťtisíce myšlienok, pričom viac ako 90 % z nich sa dennodenne opakuje. To znamená, že najrôznejšími myšlienkami sme pohltení počas celého dňa a mnohokrát nám nedovolia spať ani v noci. Problém v tomto smere predstavujú najmä negatívne myšlienky, na ktoré sa nabaľujú emócie a my sa dostávame do akéhosi bludného kruhu, z ktorého sa nevieme dostať von. S výčitkami svedomia riešime, čo sme pokazili v minulosti, máme obavy z budúcnosti a vzácna prítomnosť nám uteká pomedzi prsty. Sme unavení, vystresovaní, upadáme do úzkosti či depresie.

„Sme v podstate ako energetický kotol. Keď máme veľa únikov, fungujeme ako parný stroj. Dáme do neho 100 percent paliva, ale vyjde len 15 percent energie. Je to prudká neefektívnosť, ktorú pocítime tak, že zostaneme frustrovaní, nevieme sa z vecí tešiť, sme bez života a iskry. Okrem toho, že potrebujeme energiu na bežný každodenný chod, potrebujeme ju aj na to, aby sme ustáli všetky záťaže a prepätia, ktoré počas dňa nazbierame. Keď máme viac únikov ako príjmov, vzniká nerovnováha. Na to potom začne telo reagovať – hlásiť sa o slovo, že už to nedokáže ťahať. Čiže energia nie je iba fyzická záležitosť, ale aj mentálna, emočná, duševná. Je to celá spleť navzájom poprepájaných premenných, pričom jedna závisí od druhej,“ hovorí odborníčka.

Ako upokojitˇ NESÚSTREDENÚ MYSEĽ

Prežívanie skutočnosti závisí od nastavenia našej mysle, a preto je dôležité, aby sme s ňou nažívali v priateľstve. To si vyžaduje každodennú prácu na sebe samom a využívanie techník, ktoré nám prinesú úľavu hneď, alebo po nejakom čase za predpokladu, že sa im budeme venovať pravidelne.Myseľ stále ,uteká‘. Jedna myšlienka nadväzuje na druhú. Nepretržite sa niečím podvedome zaoberáme. Buď premýšľame vedome nad tým, nad čím premýšľať chceme, alebo sa myšlienky rodia automaticky, bez našej vôle a kontroly. Vlastné myšlienky pri bežnom vedomom stave dokážeme kontrolovať iba čiastočne. Pri relaxácii, imaginácii, meditácii alebo modlitbe sa učíme koncentrovať na chcené obsahy mysle. Je to tréning, ktorý sa vypláca. Už v starom Ríme vyznávali, čo vystihol Seneca: ,Tak, ako nehodno zaťažiť úrodné pole, pretože jeho produktivita sa bez oddychu rýchlo vyčerpá, tak aj nepretržitá práca zlomí vitalitu mysle.‘ Ak ju však uvoľníme a necháme chvíľu relaxovať, rýchlo obnoví svoju silu,“ radí odborníčka.

ČO VŠETKO SA OPLATÍ VYSKÚŠAŤ?

HLBOKÉ DÝCHANIE

Hlboké dýchanie má obrovskú moc – do tela sa dostáva viac kyslíka, tým pádom sú bunky lepšie okysličené i zásobené živinami. V dôsledku toho sa, napríklad zníži stres, zmierni sa bolesť hlavy a človek pocíti prílev energie. Hlboké dýchanie môžeme vykonávať v ľahu, alebo v sede. V práci je jednoduchšie dýchať zhlboka posediačky. Začíname hlbokým výdychom nosom. Môžeme pri tom napočítať do päť. Potom sa na chvíľočku zastavíme a na päť dôb sa zhlboka nadýchneme. Dôležité je venovať pozornosť iba svojmu dychu. To môžeme docieliť tak, že si ruky položíme na brucho a sledujeme, ako sa pomaličky dvíha a následne klesá. Prípadne sa môžeme sústrediť na počítanie.

TECHNIKA SEMAFOR

Koučka Janette Šimková odporúča na upokojenie techniku, ktorú nazvala SEMAFOR. Je o tom, že sa dokážeme zastaviť. „Červená značí stop, čiže sa snažíme na všetko pozrieť s odstupom. Pokúsime sa čo najviac ,vystúpiť‘ zo situácie, v ktorej sa nachádzame. Na oranžovej premýšľame o tom, čo sa v skutočnosti deje. Čo je na tom pravdivé a skutočné? Čo vyvoláva stres? Aké sú naše priority a možnosti? Akým bariérám a prekážkam čelíme? Skôr, ako naskočí zelená, usporiadame si myšlienky – aký máme plán, čo urobíme? Potom pokračujeme – nezostávame na mieste, postupujeme dopredu, ideme ďalej, ale s jasnejším pochopením celej situácie,“ vysvetľuje metódu semaforu koučka.

JEDNODUCHÉ CVIKY, KTORÉ ZLEPŠIA NÁLADU A DODAJÚ ENERGIU

Existuje niekoľko jednoduchých cvikov, ktoré dokážu zmeniť naše duševné rozpoloženie v priebehu pár minút. Sú založené na skutočnosti, že to, ako sa cítime, ovplyvňuje držanie nášho tela. Niekedy stačí vystrieť chrbát, zodvihnúť hlavu, vypnúť hruď a vydať sa rezkým krokom vpred. Človek sa okamžite cíti lepšie, ako keď kráča zhrbený so sklonenou hlavou. Upokojiť sa pomáha aj striedavé dupanie nohami v rovnakom rytme, prenesenie hmotnosti tela z jednej strany na druhú či strečing. Veľkú moc má aj úsmev, ktorý venujeme sami sebe v zrkadle. Okrem úsmevu si môžeme povedať aj jednoduché: „Mám sa rád.“

DARČEKY PRINÁŠAJÚCE RADOSŤ

Niekedy stačí maličkosť na to, aby sme sa cítili lepšie. Môže sa jednať o šálku voňavej kávy v obľúbenej kaviarni s dobrou kamarátkou, kyticu tulipánov či kúsok do šatníka, po ktorom už dlhšie poškuľujeme. Dôležité je naučiť sa dopriať radosť aj samému sebe, pretože každý z nás by mal byť sám pre seba na prvom mieste! Len keď dokážeme milovať samých seba nielen so svojimi silnými, ale aj slabšími stránkami, môžeme byť šťastní a milovať aj ostatných.

RITUÁL VĎAČNOSTI

Rituál vďačnosti má obrovskú moc, pokiaľ sa mu venujeme pravidelne a naplno precítime všetko to, za čo sme vďační. Za zdravie, nový deň, milujúceho muža, nezbedné dieťa, dobrú kamarátku, chutné jedlo… Ideálne je praktizovať rituál vďačnosti každé ráno po prebudení, alebo večer pred zaspaním. Na začiatok stačí poďakovať Bohu, vesmíru, vyššej moci, životu, teda komukoľvek alebo čomukoľvek veríme, za aspoň tri veci, za ktoré sme vďační. Môžeme tak urobiť potichu, alebo nahlas. Ešte raz pripomíname, že dôležité je vďačnosť vnútorne precítiť. Čo sa stane? Rituál vďačnosti nám takmer okamžite zlepší náladu a postupne nám do života prinesie viac toho, za čo pravidelne ďakujeme.

MINDFULLNESS

Upokojiť rozbúrenú myseľ môžeme aj praktizovaním všímavosti, uvedomovania si svojich myšlienok a ich ovládania. Mindfullness spočíva napríklad v tom, že sa pousilujeme žiť tu a teraz, čiže sa maximálne sústredíme na činnosť, ktorú aktuálne vykonávame – pri jedení sa koncentrujeme iba na konzumovanie jedla, jeho chuť, vôňu a použité suroviny, pri čítaní knihy sa sústredíme iba na jej obsah, pri sprchovaní na teplotu vody, vôňu sprchového gélu atď. Ďalšou účinnou technikou v rámci mindfullness je snaha o zaoberanie sa iba pozitívnymi myšlienkami a pocitmi. Čo s tými negatívnymi? Jednoducho si ich prestaneme všímať, nedáme ich priestor na to, aby sa rozvíjali ďalej a spojili sa s emóciami. Ak sa nám to podarí, odídu tak rýchlo, ako prišli.

Ako praktizovať MINDFULNESS
Prečítajte si tiež:

Ako praktizovať MINDFULNESS