Žite podľa SEBA: AKO V SEBE NÁJSŤ ODVAHU seba NA ŽIVOT PODĽA SVOJICH PREDSTÁV?

Miroslava Suchárová | 21. Jan 2020
ako žiť podľa seba, ako sa zbaviť ťarchy, predsudkov, ako nepodľahnúť nátlaku, rozum, rozhodnutie, život, fitness, fit, zdravie, život, štýl, fitastyl.sk, duša, čas pre seba

Jedným z kľúčov k šťastnému jestvovaniu je byť sám sebou a žiť podľa seba, vlastných túžob, prianí, najlepšieho vedomia i svedomia. To si však v nejednej situácii vyžaduje poriadnu dávku guráže, pretože okolie nemusí zdieľať naše sny, želania a predstavy.

Stáva sa, že vonkajšiemu tlaku, napríklad zo strachu z odmietnutia alebo kritiky, podľahneme a radšej sa prispôsobíme, poprieme svoje skutočné JA a aj vlastné túžby, nakoľko sa to môže javiť ako jednoduchšie riešenie. Nemusíme totiž vystúpiť zo zóny komfortu a čeliť neraz nepríjemným reakciám okolia.

Nie každý dokáže počúvať, ako niečo nedokáže alebo na niečo nemá, a napriek tomu kráčať odhodlane za vytýčeným cieľom. „Plávať proti prúdu“ alebo „neísť s davom“ nie je v dnešnej dobe ľahké a existuje tu aj možnosť, že na ceste za splnením túžob zostaneme určité obdobie sami, alebo iba s hŕstkou blízkych ľudí. To pre mnohých z nás nie je lákavá predstava, keďže žijeme vo svete, v ktorom je popularita a „páčiť sa“ prečasto na piedestáli hodnôt.

Čo sa však stane, keď sa budeme rozhodovať podľa očakávaní a hodnotení druhých?

"Človek vydaný napospas očakávaniam a hodnoteniam druhých nie je svojím pánom. Vládne mu to, akého ho chcú mať iní ľudia. Paradoxne, neuľaví sa mu, keď sa snaží všetkým vyhovieť, aby získal uznanie, ocenenie a prijatie. Skôr či neskôr ho to dovedie k sebapohŕdaniu, lebo jeho sebaúcta je závislá od nálady a rozmarov iných ľudí. Ak je sebaúcta postavená na láske od mnohých, človek žije v neustálej úzkosti, pretože taká láska je vrtkavá a určuje si podmienky. Človek si nedovolí byť sám sebou, a tým stráca svoju autentickosť. V konečnom dôsledku nebude mať dobrý pocit zo seba, čo ho oslabuje a zraňuje. Preto je dôležité nedovoliť iným, aby boli expertmi na náš život, nevypláca sa to. Každé vyhovenie im a prispôsobenie sa človeka ,odpája’ od seba. Je dobré myslieť na to, že pre nás sú dôležití tí, na ktorých nám záleží, a ktorých milujeme. S nimi vieme mať bezvýhradný a bezpodmienečný vzťah,“ vysvetľuje koučka Janette Šimková.

NÁSTROJOM K NADOBUDNUTIU ODVAHY JE ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE A SEBALÁSKA

Odpoveď na otázku, ako žiť život podľa seba, je veľmi jednoduchá. Riešením je zdravá sebadôvera, ktorá ide ruka v ruke so sebaláskou. Avšak dopracovať sa k nim až také ľahké nie je. Vyžaduje si dennodennú prácu na sebe samom a aj značnú dávku trpezlivosti. Lenže výsledok za tú námahu stojí a pozitívne ovplyvní všetky aspekty nášho života. Aj Louise L. Hay povedala, že keď sa naučíme milovať sami seba, akceptovať sa a bezpodmienečne prijímať, potom sa v našom živote začnú diať zázraky

AKO NA TO?

1. Dávajme si DOSIAHNUTEĽNÉ CIELE A ROBME SI PLÁNY

Reálne stanovené ciele a spôsoby, ako ich dosiahnuť, dávajú nášmu životu zmysel a zároveň posilňujú sebadôveru. „Týrať sa príliš veľkými nerealistickými cieľmi prináša veľkú dávku frustrácie. Radostné okamihy pochádzajú z denných, neraz malých činností, ktoré nám dávajú zmysel, a ktoré si vychutnáme, keď ich splníme. Vtedy máme pocit, že máme veci vo svojich rukách a závisia iba od nás. Oplatí sa pestovať si čo najviac malých pozitívnych rituálov, ktoré sa postarajú o pravidelnú dávku pocitu bezpečia a chuti zdolávať prekážky. To podporuje sebadôveru a sebaistotu, ktoré sú potrebné pri tom, keď sa otvárame novým veciam a experimentujeme. Opúšťať komfortnú zónu je stresujúce a ohrozujúce, ale je to nevyhnutné, lebo vtedy sa najviac učíme a rastieme,“ hovorí Janette Šimková. Skúsme sa napríklad prihlásiť na kurz angličtiny alebo na obľúbené skupinové cvičenie bez toho, aby sme dopredu riešili, že tam nikoho nepoznáme. Alebo zájsť do kina na obľúbený film len v sprievode vlastného ja a vychutnať si ho. Zodvihnime telefón a objednajme sa na kondičné jazdy v autoškole a tešme sa na slobodu, ktorú nám po mnohých rokoch šoférovanie prinesie.

2. Venujme sa ZRKADLOVEJ METÓDE

Zrkadlová metóda je nenáročné cvičenie, ktoré nám môže pri nadobúdaní sebadôvery takisto pomôcť. Samozrejme, za predpokladu, že sa mu budeme venovať denne. Podstata je jednoduchá – pozrime sa na seba v zrkadle a venujme si pekný úsmev, povedzme sami sebe, čo je na nás pekné a dobré. Nezabudnime vysloviť čarovné: „Mám sa rád“.

3. PÍŠME SI DENNÍK ÚSPECHOV

Na písanie pozitívneho denníka nám stačí papier, pero a niekoľko minút času. Do denníka si zapíšeme všetko, čo sme v daný deň urobili dobre, teda sa nám podarilo. Nezabúdajme ani na drobnosti a úprimne sa tešme aj z toho najmenšieho úspechu, pretože aj v tomto smere spoľahlivo funguje zákon príťažlivosti – do života si pritiahneme najviac toho, čomu venujeme najväčšiu pozornosť a najviac emócií.

4. Naučme sa MILOVAŤ SAMÝCH SEBA AJ SO SLABŠÍMI STRÁNKAMI

Podľa koučky Janette Šimkovej je jednou zo zásadných vecí pri nadobúdaní sebavedomia prijať seba samého nielen s dobrými, ale aj slabšími stránkami. „Pri posilňovaní sebavedomia sa nezaobídeme bez vysporiadania sa s pocitom vlastnej nedostatočnosti a výhrad voči sebe. Opäť to človeka dovedie k tomu, že potrebuje jednoducho uveriť, že je hodnotný a dobrý už v tomto momente, že mu nič nechýba. Veriť, že už má, alebo si prinajmenšom zaslúži, všetko to, čo v ňom vzbudzuje pocit nedostatočnosti. To, pravdaže, nevyriešime tým, že si budeme nahovárať, že nám nič nechýba, a že máme všetko, o čom sme snívali.

Riešením je naučiť sa cítiť dobre aj napriek tomu, že niečo potenciálne postrádame. S tým súvisí sebaprijatie a učenie sa prijímať svoje chyby a nedostatky, odhodlanie konať bez strachu alebo cez strach ísť, brať iných takých, akí sú, a mať sa radi bez podmienok. Toto všetko nepôjde bez prežívania negatívnych zážitkov. S nimi sa potrebujeme naučiť vysporiadať a trénovať frustračnú toleranciu a prácu s negatívnymi a kritickými myšlienkami.

Je to mentálna práca na svojom sebaobraze, ktorý vnímame z pohľadu toho, čo všetko je na ňom oceneniahodné a obdivuhodné už teraz. Nevyčítame si stále dookola, akí sme nemožní a čo všetko nevieme. Pútame pozornosť na to, čo je na nás to, čo majú ľudia radi. Vieme si pýtať spätnú väzbu od tých, ktorým dôverujeme a podľa toho korigovať skreslené predstavy o sebe. To, ako o sebe uvažujeme, ovplyvňuje to, ako sa správame. Podľa toho na nás ľudia reagujú,“ vysvetľuje odborníčka.

5. Starajme sa O SEBA

Pre dobré fyzické i duševné zdravie, a teda aj primerané sebavedomie, je nevyhnutné zdravé a vyvážené jedlo, pravidelný pohyb či dostatočný odpočinok. Doprajme si ich! Nájdime si čas na prípravu jedla doma z kvalitných surovín, jedzme pravidelne a s pôžitkom, vychutnávajme si niekoľkokrát do týždňa beh či obľúbené skupinové cvičenie, neopomínajme ani dôležitosť dostatočného spánku. Zaznávať by sme nemali ani svoj výzor, lebo či chceme, alebo nechceme, aj šaty a účes robia človeka.

6. NEPODCEŇUJME SOCIÁLNU SEBADÔVERU

Praktická psychologička Melanie Greenberg, PhD. napísala ešte v roku 2015 pre magazín Psychology Today zaujímavý článok The 3 Most Common Causes of Insecurity and How to Beat Them, ktorý sa venuje trom hlavným dôvodom chýbajúceho sebavedomia. Jedným z nich je sociálna úzkosť, teda strach zo sociálnych situácií, ako sú napríklad večierky, pracovné porady, pohovory do zamestnania či rozhovory s inými.

Neraz máme pocit, že nie sme dosť dobrí, a že ľudia sa pri rozhovore sústredia práve na naše negatívne stránky, v dôsledku čoho sa môžeme držať v úzadí a takýmto situáciám sa vyhýbať.

Na dôležitosť sociálnej sebadôvery v rámci celkového sebavedomia upozorňuje aj Jannette Šimková: „Sociálna sebadôvera človeku potvrdí, že je dostatočne sociálne zdatný. Toto sa dá nadobúdať vďaka interakcii s ľuďmi, s ktorými máme niečo spoločné alebo s ktorými sa môžeme podieľať na niečom zmysluplnom. Nápomocné sú aj rôzne kurzy sociálnych zručností, v rámci ktorých človek vie rozvíjať svoje komunikačné a asertívne schopnosti, aby si medzi ľuďmi nepripadal stratený, nemožný, hanblivý...“