Aký typ človeka ste podľa podania ruky?

Nina Bednáriková | 20. Oct 2017
Aký typ človeka ste podľa podania ruky?

Signalizujete dominanciu, podriadenosť alebo rovnosť? Aký typ človeka ste podľa podania ruky? Práve z tohto dotyku sa dá všeličo vyčítať, pretože ruky hovoria vždy pravdu o želaniach, pocitoch a náladách.

Bez toho, aby sme o tom vedeli, odovzdávame informácie o spoločenskom postavení, názoroch a úmysloch. Podanie ruky je kľúčom k poznaniu charakteru.

Čítajte tiež: REČ DOTYKOV

Existuje niekoľko spôsobov podania rúk:

Dominantný spôsob podania ruky – ruka je podávaná s dlaňou obrátenou smerom dolu, je považovaný za agresívnejší a nadradený spôsob podania ruky, typický pre sebavedomých ľudí.

Spojenecký spôsob podania ruky – stisk ruky je na oboch stranách rovnaký, čiže sa vyjadruje rovnosť.

Podriadený spôsob podania ruky – podanie ruky s dlaňou otočenou nahor, ideálne je použiť ho pri jednaní s nadriadeným, resp. ak chcete vyjadriť ochotu podriadiť sa vôli druhému.

Tzv. rukavice alebo politikovo podanie ruky – podanie oboch rúk, ktoré skryjú ruku druhého, cieľom je presvedčiť o svojej dôveryhodnosti a dobrých úmysloch, ale výsledkom je skôr opačný efekt

Zdvojený dotyk – ak je pri pozdrave položená ľavá ruka na rameno druhého, ide o prejav porozumenia a srdečnosti, avšak narúša sa pritom osobné pásmo.

Uchopenie zápästia – tento typ podania ruky sa používa pri osobných, priateľských vzťahoch.

Mäkký stisk ruky – slabý stisk bez citu a s rezervovanosťou voči vám i okoliu sa pripisuje prejavu istej dávky sebeckosti.

Podanie troch prstov – ak vám niekto podá v rámci podania rúk tri prsty, považuje sa za mimoriadneho, s vysokou mienkou o sebe.

Mohlo by vás zaujímať: Liečivá reč dotykov: prehrejte si život masážami!

Veľmi dôležitú úlohu v haptickej, teda dotykovej komunikácii zohráva kultúrny vplyv. Dotyky a ich význam sa líšia v závislosti od jednotlivých kultúr. Niektoré národy považujú dotyky za celkom normálny kontakt, inde môže byť prejavom drzosti alebo neúcty. Netreba zabúdať na to, že aj dotyky vychádzajú zo spoločenských zvyklostí.

Napr. v ázijských krajinách je dotyk rúk pri stretnutí či zdravení zriedkavý, skôr je prítomný typický úklon hlavy na znak pozdravu. Východné kultúry majú v rámci dotykov pre nás nekompromisnejšie pravidlá.

Viete o tom, že... existuje i sebahaptika, teda dotyk samého seba? Prejavuje sa napr. počas rečníckeho prejavu alebo ako zlozvyk či prejav nervozity, stresu alebo úzkosti a neistoty.

Odhalením neverbálneho prejavu môžete zistiť skutočnú tvár a zámery človeka. Získate tak náskok a výhodu nielen v osobnom, ale aj v profesnom živote.

Čítajte tiež: Pomoc, prenasleduje ma! Nebezpečný STALKING, počuli ste o ňom?