Keď sa povie VIANOCE...

Zuzana Vrecková | 19. december 2017
Keď sa povie VIANOCE...

Vianoce v kruhu rodiny, praskajúci krb, smiech a rozbaľovanie darčekov pod vianočným stromčekom. Nie, to nie je klišé, to je tradícia, ktorá k týmto sviatkom plným lásky jednoznačne patrí.

Na svete je isté percento ľudí, ktorí Vianoce nemajú radi. Nepáči sa im celý ten humbug okolo nich, považujú tieto sviatky za marketingový trik, reklamný ťah a bohapustý konzum. Sú to takí hundroši ako pán Scrooge z Dickensovej Vianočnej koledy. Drvivá väčšina z nás však Vianoce miluje, správne chápe a úplne si ich užíva.

Sú to tie najkrajšie dni v roku, ktoré sprevádza smiech rodiny, spoločné chvíle, darčeky, pri ktorých kúpe myslíme na to, ako potešiť toho druhého, a náš príbytok okrem krásnej dekorácie zdobí omamná vôňa. Vôňa kapra s masielkom, klinčekov, vareného vína, vôňa spomienok, nádeje a lásky. Jednoducho všetko čo sa vám vybaví, keď sa povie Vianoce.

Druhý najdôležitejší kresťanský sviatok

Zvončeky saní či príprava stromčekov nevznikli zo dňa na deň. Práve Vianoce sú, s výnimkou Veľkej noci, najdôležitejším sviatkom pre všetkých kresťanov.

Hoci odborníci tvrdia, že presný dátum narodenia Ježiša Krista nepoznáme a mylne uctievame chybný termín, kresťania veria, že Ježiš, spasiteľ sveta, sa narodil 25. decembra, a preto oslavujeme 24. december ako Štedrý deň.

Hlboko veriacim sa preto natíska otázka, ako je možné, že ateisti oslavujú Vianoce, keď v tohto boha neveria? Ľudia bez náboženského vyznania majú rovnaké posedenie s rodinou a v ich obývačke sa tak isto rozpína vianočný stromček.

Sú to ľudia, ktorí neopierajú svoj pohľad na život o vieru v bohov, riadia sa prírodou a vnímajú jej cykly, ktoré sa opakujú každý rok. Oslavujú toto obdobie ako čas, keď sa mení letný slnovrat na zimný, trávia ho so svojimi rodinami, oddychujú a nezapájajú do týchto dní žiadnych bohov.

„Škoda, že sa len málo ľudí zamýšľa nad tým, či sa Bohu takýto spôsob uctievania, ktorý Vianoce predstavujú, páči. Ako sa mu môže páčiť klamstvo zabalené do pekného obalu? Ježiš chcel, aby si jeho nasledovníci pripomínali jeho smrť, a nie jeho narodenie? Pretože Ježišova výkupná obeť umožňuje poslušným ľuďom získať večný život. Naviac môže Boha ctiť to, že si Ježiša každoročne pripomínajú len ako bezmocné novorodeniatko, a nie ako mocného kráľa a záchrancu sveta, ktorým v skutočnosti je?“ (Veronika, 28)