Libido a potencia. Čo ak prestanú fungovať?

Jana Trundová | 20. november 2017
Libido a potencia. Čo ak prestanú fungovať?

Libido je komplexný fenomén s radom faktorov. Najdôležitejšie sú faktory hormonálne, telesné, psychologické a okolitého prostredia. Hneď, ako si niektorý z nich nehrá do noty s ostatnými, sexuálne túžby človeka klesajú.

Navyše, s postupujúcim vekom klesá libido (túžba, vášeň) aj potencia, čo je schopnosť fyzického uspokojenia. Libido a potencia naozaj nie sú jedno a to isté.

  • Ak klesne libido, prestávate pociťovať sexuálnu túžbu, čiže sex nechcete.
  • Ak sa objaví impotencia, znamená to, že síce „chcete", stále túžite, ale fyzicky zlyhávate.

Obe problematiky medicína a psychológia rozlišujú a majú pre ich nápravu špecifické postupy.

Rešpekt k individualite

To podstatné, čo by sme mali o ľudskej fyzickej túžbe vedieť a rešpektovať pri sebe, ako aj u svojich partnerov, je vrodený metabolizmus. Ten spôsobuje, že niekto má silné sexuálne pnutie celý život a iný ho pociťuje menej často.

Teraz pozor, nech už je váš metabolizmus akýkoľvek, nie je dôvod nad ním mávnuť rukou a povedať si, že je to jedno. Aj ľudia, ktorí nepociťujú silné a časté sexuálne túžby, môžu svoje libido cielene stimulovať.

Je nutné si ale uvedomiť, za akých okolností sa vzrušíte, a myslieť na to, čo pre svoju sexualitu môžete urobiť, ako využiť možnosti, ktoré sa vám reálne ponúkajú. Rozhodne to nie je nabádanie k promiskuite, tá je riešením len pre časť populácie, ale existujú ďalšie možnosti, ako zlepšiť sexuálne spolužitie s partnerom a ako sa sexuálne vybiť aj bez neho.