Eko pranie a upratovanie - pre toto by ste si ho mali zamilovať!

Lucia Gáborová | 14. Jun 2019
eko upratovanie, eko pranie, domácnosť, chémia, prostriedky, čistenie, čistiace prostriedky, citrón, ocot, sóda bikarbóna, domov, čisto, čistota, chemikálie, pozor, deti, ako upratovať bez chémie

Ak ste si mysleli, že jediné zdroje znečistenia ovzdušia sú z výfukových plynov motorových vozidiel, lietadiel, dymu z komínov priemyselných tovární, výrobných závodov a podobne, nedajte sa zmiasť.

Vzduch vo vašej domácnosti môže byť rovnako toxický, ba dokonca ešte oveľa viac zamorený ako vzduch uprostred rušného veľkomesta. K tejto skutočnosti prispievajú mnohé nebezpečné látky a toxické chemikálie používané v našej domácnosti na čistenie a upratovanie, napríklad čistiace prostriedky, bielidlá, uhľovodíkové aerosóly, nátery, pesticídy, látky na ošetrovanie dreva a podobne. Mnohé z nich používame každý deň bez toho, aby sme zvážili vplyv, aký môžu mať na zdravie členov našej rodiny a na životné prostredie.    

Chemické látky a my  

Chemické látky nielen dýchame do pľúc, pri manipulácii bez ochranných rukavíc ich absorbujeme aj cez pokožku.

Ak ich spláchneme do toalety, alebo odtečú s vodou v kuchynskom dreze, umývadle, či s odtokom v práčke, prenikajú do spodných vôd a znečisťujú pôdu, v ktorej rastie naše ovocie a zelenina. Ak toxické výpary vypúšťame cez otvorené okno, znečisťujú vzduch, ktorý dýchame.

Najohrozenejšiu skupinu tvoria tehotné ženy, bábätká a deti. Až budete najbližšie chystať detskú izbu pre svojho potomka, zamyslite sa nad tým, aké nátery na steny, lepidlo na tapetovanie a prípravok na morenie dreva použijete. Pamätajte tiež na to, že batoľatá si odnesú zvyšky čistiaceho prostriedku na podlahy a koberce na svojich prštekoch, ktoré následne strčia do úst.  

Prečo by mala byť naša domácnosť ekologická?  

Bezpečné prostredie. S nápismi na čistiacich prostriedkoch akými sú: „veľmi toxický pre vodné organizmy“, alebo „spôsobuje rozleptanie kože a poškodenie očí“ či „môže zapríčiniť alergickú reakciu“ naozaj nehovoríme o bezpečných látkach v bezpečnej domácnosti. Takéto prípravky predstavujú obrovské riziko pre deti, ako aj našich domácich miláčikov. Nehovoriac o tom, že bývajú často spúšťačom dlhotrvajúcich alergií.  

Čistý vzduch

Ak v domácnosti používame chemické čistiace prostriedky a nátery za zatvorenými oknami, sme vystavení oveľa väčšej ekologickej záťaži ako na rušnej ulici plnej výfukových splodín. Mnohé toxíny z čistiacich prípravkov dokážu zasiahnuť nielen pľúca, ale aj pečeň, obličky a centrálny nervový systém. Škodíme tak sami sebe a sme to len a len my, kto môže vzduch v našej domácnosti zmeniť zo zamoreného na čistý.

Keď zelená je zelenšia

Keď sa rozhodnete používať ekologické čistiace prípravky, automaticky hlasujete za zelené životné prostredie. Väčšina ekologických čistiacich prostriedkov sa vyrába s využitím bezpečných, netoxických a biologicky odbúrateľných prísad nezaťažujúcich životné prostredie a neznečisťujúcich spodné vody. Rovnako aj ich výrobný proces je ekologický s prísnym dohľadom environmentálnych úradov.  

Recyklovanie je in

Samozrejme, nebudeme recyklovať len preto, aby sme držali krok s módou a boli in, ale najmä preto, aby sme zabezpečili našim potomkom lepšiu budúcnosť v čistejšom prostredí. Mnohé ekologické čistiace prostriedky sa predávajú v recyklovateľných obaloch a recyklovanie je pri dnešnom stave našej planéty už priam nutnosť. Perfektným nápadom je tiež kupovanie čapovanej drogérie a kozmetiky, pretože na tento účel budete používať stále jeden a ten istý obal.  

Okolie vás bude nasledovať

Ak zmeníte svoju domácnosť na ekologickú, poskytujete nielen perfektný priestor pre kreatívne ekologické nápady svojim deťom, ale budete aj vzorom pre svoje okolie, ktoré skôr či neskôr začne napodobňovať vaše príkladné eko-konanie.  

Je čas splatiť dlh

Matka príroda sa o nás príkladne stará milióny rokov, súhlasíte? Je na čase splatiť jej dlh. Naša planéta tu nebude večne, no môže tu byť dlhšie vďaka nám a nášmu vedomému rozhodnutiu postupovať v súlade s ekologickými princípmi.

Malé krôčiky, akými sú používanie eko drogérie a kozmetiky, recyklácia obalov a oblečenia, šetrenie energiami a podobne predstavujú obrovské skoky pre našu planétu.

Pripravujeme: Jasné dôvody prečo by sme mali používať eko čistiace a pracie prostriedky