Fakty, ktoré hovoria PROTI mlieku

Dagmar Baluchová | 21. Jan 2017
Fakty, ktoré hovoria PROTI mlieku

Ďalšie fakty, ktoré hovoria proti mlieku, utvorte si názor sami..

V knihe talianskeho autora Giuliano Bressa „Come proteggersi dall´inquinamento“ o znečistení životného prostredia sa píše:

„Mlieko obsahuje antibiotiká, sulfonamidy, rádionuklidy, pesticídy, ťažké kovy atď. V mlieku sa tieto látky ľahko akumulujú. Antibiotiká a sulfonamidy sa podávajú zvieratám ako súčasť liečby, keď sú choré alebo na zvýšenie ich rastu.

Pesticídy sa v poľnohospodárstve využívajú pre lepšiu úrodu. Rádionuklidy a ťažké kovy sa dostávajú do mlieka zo životného prostredia a z vody. Tieto látky sa ľahko rozpúšťajú v tukoch, ako je mlieko.“

Takéto tvrdenia sa u konzumentov mlieka nepočúvajú ľahko... O to viac, ak čoraz viac svetových štúdií potvrdzuje, že mlieko nie je až také celkom „nevinné“...

Mohlo by vás zaujímať: Aký má názor na mlieko TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA?

Aké ďalšie fakty hovoria PROTI mlieku?

  • Dôležitá americká agentúra pre ochranu verejného zdravia (FDA − Food and Drug Administration) našla nedávno v 38 percentách vzoriek mlieka rozličných značiek na trhu rôzne množstvá antibiotík a sulfonamidov (1 z tejto skupiny liekov bol označený za karcinogénny).
  • Univerzita v Amsterdame analyzovala kravské mlieko pochádzajúce z blízkosti spaľovní a našli sa v ňom rôzne toxické látky, medzi ktorými boli aj karcinogénne polychlorodioxíny.
  • Ekologická asociácia Kronos zasa analyzovala 91 vzoriek mlieka v Taliansku a 79 z nich obsahovalo pesticídy.
  • Po nukleárnej nehode v Černobyle bola dokázaná prítomnosť rádionuklidov atómu jódu, cézia a stroncia v mlieku.
  • Mnohé štúdie dokázali vysoký obsah olova a rôznych menších zlúčenín v mlieku zvierat, chovaných popri cestách a diaľniciach.

Mlieko, ako tvrdí Bressa, sa tak stáva „koktejlom jedov“...

 Aj iné možnosti máme: Nerobí vám živočíšne mlieko dobre? Pripravte si rastlinné.