Rozhovor: Naďa Bendová - bežecká trénerka majstra Európy v halovej stovke Jána Volka

atletika rozhovor, nada bendová, jan volko, beh, príprava, slovensko, možnosti,
8.9.2019 v kategórii Cvičenie a športy, autor Angelika Kutišová, foto: Naša atletika

"OJEDINELÉ VÝSLEDKY NAŠICH ŠPORTOVCOV NIE SÚ VÝSLEDKOM SYSTÉMU, ALE NADŠENIA, TVRDEJ PRÁCE A ZANIETENIA jednotlivcov." Naďa Bendová, bežecká trénerka majstra Európy v halovej stovke Jána Volka, je bývalá profesionálna atlétka. Svoj osobný rekord na 100 m vytvorila s časom 12,91 s, keď mala 17 rokov a jej rekord na 200 m je 26,91 s. V roku 1993 získala bronz na MSR v sedemboji a bola členkou víťaznej štafety 4x100 m na juniorských MSR.

V roku 2017 bola ocenená strieborným odznakom Európskej atletickej asociácie za prínos a prácu pre atletiku. Naďka sa okrem Jána Volka venuje mládeži a deťom v oblasti športovej predprípravy základného, ale aj špeciálneho a vrcholového tréningu. NAŠA Športová Akadémia je zameraná na všetky etapy športového tréningu, identifikáciu a podporu rozvoja talentu na šport a vzdelávanie trénerov podľa ich vlastnej metodiky.

AKÁ JE SITUÁCIA V ATLETIKE NA SLOVENSKU?

Naďka, aká je, z vášho hľadiska, situácia v atletike? Akú máte podporu?

Výsledkami zaostávame vo všetkých vekových kategóriách. Dôvodov je určite viacero a táto téma je na rozsiahlu diskusiu. Došla som do štádia, že nehodnotím, len sa snažím odporučiť a poukázať, ak to ide nám. Ísť vlastnou cestou je pre mňa zdravšie, pretože iných a ani systém nezmením. Jediné, čo môžeme urobiť je začať sami od seba a naším prístupom sa pokúsiť zmeniť desiatkam detí a mladých ľudí život k lepšiemu. Ak by som mala zhodnotiť situáciu, tak celé športové hnutie na Slovensku sa nachádza v situácii, kedy podceňovanie spoločenského a zdravotného významu športu, ale aj iné priority štátnej politiky, viedli k trvalej redukcii podpory športu z verejných zdrojov.

Súčasné inštitucionálne zabezpečenie, športové prostredie a ekonomicky náročný systém športu prešli vývojom, ktorého výsledkom je rozpad uceleného, ale ekonomicky náročného systému športu (športové strediská, športové školy a triedy, rozvoj rekreačného športu, podporované vynikajúcimi odborníkmi, so zdravotným a vedecko-metodickým zázemím), výrazné zúženie konkurencieschopnosti športovej reprezentácie SR a ojedinelé úspechy jednotlivcov, podporovaných od útleho veku rodinou a zo súkromných zdrojov, sú spôsobené zníženou dostupnosťou športu v dôsledku neprimerane vysokej ekonomickej spoluúčasti rodín.

Celkový pokles pohybových aktivít, ktorý má sekundárne za následok negatívne zdravotné dôsledky všetkých vekových kategórií. Stále viac sa prejavujú zmeny životného štýlu a úbytok prirodzeného pohybu najmä detí a mládeže, obezita a častejší výskyt civilizačných chorôb, zúfalá športová infraštruktúra, ktorá by mala byť súčasťou základnej občianskej vybavenosti, v dôsledku čoho nastávajúca generácia reprezentantov nemá kde vyrastať, systémová diera v profesnom uplatnení trénerov a športových odborníkov, ich spoločenskej úlohy a finančnom ohodnotení, rovnako ako chýbajúca snaha o zvyšovanie ich kvalifikácií a profesnej úrovne, podporovaná vedecko-metodickým zázemím a chýbajúci výskum v športe a zásadné nezrovnalosti a systémové zlyhania v spojení športovej kariéry a vzdelania mládeže.

Aké sú možnosti vylepšenia tejto situácie dnes?

My sa snažíme jednak zvyšovať pohybovú gramotnosť u detí a mládeže, ale najmä sa zameriavame na výkonnostný šport mládeže bez ohľadu na perspektívu reprezentácie, aby nedochádzalo k ukončeniu športovej činnosti v dorasteneckých kategóriách kvôli neplneniu limitov v systéme podpory talentovanej mládeže, ale správnym prístupom, atraktívnym prostredím a posilňovaním vnútornej motivácie ich udržať športovo aktívnych.

Rovnako dôležitým cieľom je pre nás znižovanie ekonomickej spoluúčasti rodičov na športovej príprave, podpora materiálna a finančná, ktorá je neprekonateľnou bariérou pre talentovanú mládež pri prechode do poslednej etapy vrcholového športového tréningu a následnej reprezentácie SR, ktorá je prostriedkom posilňujúcim národnú hrdosť a medzinárodnú prestíž krajiny. Vieme, že športovci potrebujú zdravotnú starostlivosť, preventívne lekárske prehliadky a funkčnú diagnostiku, vrátane diagnostiky preťaženia a následného programu kompenzácie, pretože aj to je jedna z najčastejších príčin predčasného ukončenia športovej kariéry detí a mládeže.

Ako toto všetko financujete?

Akadémia žije z členských príspevkov, grantových programov, charitatívnej reklamy a darov. Čo sa týka vrcholovej prípravy Janka Volka, postupne prichádzali s výsledkami aj financie, podporoval nás Slovenský atletický zväz aj národné športové centrum. Dnes už vďaka partnerom dokážeme pokryť nielen Jankovu prípravu, ale aj moju účasť na nej. Bohužiaľ sa to v našom športe udeje až potom, čo športovec dosiahne úspech.

Na ceste za úspechom je športovec odkázaný na rodičov a súkromný sektor.

Dnes už môžeme pokojne plánovať prípravu, bez obáv o to, či ju budeme schopní zaplatiť. Sústredenia sú v tréningovom procese veľmi dôležité. Dokonca moju účasť na nich už neplatí môj manžel. Máme tretry, tenisky, oblečenie, doplnky výživy od sponzorov. Na preteky sa dostaneme vďaka autu od sponzora, nemusím pre Janka chodiť do školy, aby sme stihli v ten deň tréning.

SPONZORSTVO AŽ PO DOSIAHNUTÍ ÚSPECHU Je však na zamyslenie, že tam, kde sme by sme sa nedostali, ak by sme tie peniaze nemali v časoch pred ziskom medailí... Financie zo súkromných zdrojov zo 70 %. Po zisku medailí sme „zapadli“ do výkonnostných tabuliek a sme plnohodnotne podporovaní zo strany štátu. Nemáme však systém, ktorý by podporoval športové talenty na ceste za úspechmi..., nemáme štruktúru a v nej trénerov, ktorí by dokázali talenty objaviť a rozvíjať.

Je náročné odhadnúť a garantovať, ktorí z nich dosiahne nakoniec úspech a kde sa peniaze oplatí investovať. Ja som však presvedčená, že súčasný systém nemôže očakávať návratnosť svojich investícií do športu detí a mládeže v podobe výsledkov, pretože je nedostačujúca.

Ojedinelé výsledky našich športovcov nie sú výsledkom systému, ale nadšenia, tvrdej práce a zanietenia jednotlivcov.

Cieľom snaženia športovcov nie je zarábať peniaze, ale dobýjať slávne víťazstvá, ktoré propagujú štát. S akými problémami sa stretávate, ktoré vám reálne sťažujú podmienky trénovania a reprezentácie Slovenska?

Veľmi pomaly sa posúvame (kam?), ale ešte stále mi zákon o športe, ktorý by mal poznať odpovede na naše problémy, pripomína naháňanie líšky za chvostom... Svetový profesionálny šport pevne stojí na marketingu, reklame a sponzoroch, vo svete peňazí, ktoré dokáže šport svojou silou vyprodukovať. Slovenský „profesionálny” šport nie. Šport ako slobodné podnikanie nedokáže firmám a sponzorom ponúknuť nič, nevieme a nechceme odpovedať na otázky, čo šport dokáže vlastnou silou vygenerovať. Cieľom snaženia športovcov nie je zarábať peniaze, ale dobýjať slávne víťazstvá, ktoré propagujú štát. Ak nejaké financie v športe majú byť, musia pochádzať od vlády, pretože tá najlepšie vie, ktorý šport a ktorí športovci si dotáciu zaslúžia, a ktorí nie...

Uživí sa človek tým, že je tréner?

Práca trénera je filantropickou činnosťou s cieľom „odovzdania seba“ v prospech odvetvia športu. Ak nepracujete ako tréner na športovej škole, alebo v rezortnom stredisku, tak je to skôr o nadšení pre šport a robíte to ako hobby popri inom zamestnaní. Viacerí tréneri na Slovensku sú nadšenci, ktorí majú iné zamestnanie. Ja sa v súčasnosti už dokážem uživiť ako trénerka, ale na to som potrebovala dosiahnuť úspech, aký sa podaril jedinému Slovákovi v šprintérskej disciplíne, a to pred 121 rokmi Alojzovi Sokolovi na OH v r. 1896.

Boľavým miestom je infraštruktúra. Ale tu sa nejedná len o atletiku. Hlavné mesto nemá 8-dráhový atletický štadión, máme jednu viacúčelovú halu na Slovensku... Čo k tomu dodať? Trénujeme na 300 m školskom ovále gymnázia Metodova a vo Viedenskej hale. Preto sú súčasťou našej prípravy sústredenia. Podmienky sú pre športovca základom.

V zime ste boli na športovom sústredení v Turecku. Ovplyvňuje výkon športovca takáto zmena a možnosť trénovať v iných klimatických podmienkach?

Ja si vysvetľujem slovo sústredenie (pobyt) odvodené od slova „sústrediť sa“, to znamená, že počas pobytu (kdekoľvek) v horách, pri mori, v teplých klimatických podmienkach, máme dostatok času plne sa venovať tréningu, regenerácii, strave a samému sebe. Žiadne iné (rušivé) vplyvy, žiadna potreba cestovania, len tréning a regenerácia. Popritom, samozrejme, samoštúdium.

Akých nádejných zverencov má ešte Naša atletika?

K športu neodmysliteľne patria aj úspechy a výsledky z pretekov, aj keď v našom prípade nie sú prioritou, skôr odmenou. Naše deti idú na preteky len ak chcú a majú z nich dobrý pocit. K „NAŠIM“ najväčším úspechom patria tituly halových majsteriek Slovenska mladších žiačok v štafete 4 x 200 m, titul vicemajsteriek Slovenska mladších a starších žiačok v štafete 4 x 60 m. Z individuálnych výsledkov sú to najmä víťazstvá Filipa Federiča (beh na 60 m) a Emy Bendovej (skok do výšky v rekorde podujatia)

Ich výkony boli najhodnotnejšími v ročníkoch narodenia (2004 a 2007) na Medzinárodných detských atletických hrách EKAG 2018 v Brne. Filip Federič je najlepším (ročník narodenia 2004) žiakom na Slovensku na 60 m, 150 m a skoku diaľky. Ema Bendová je najlepšou najmladšou žiačkou na Slovensku v disciplínach 60 m, 60 m prekážok, 150 m, 300 m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrh guľou a 5-boj.

Na medailových miestach na majstrovstvách Slovenska a na úrovni reprezentácie Slovenska sú Oliver Štefan (2003) v hode oštepom, Sandra Veselská (v skoku do výšky, skoku do diaľky), Ela Čederlová (60 m, 150 m), Viktória Trgová (600 m), Ľubomír Bujna (viacboj, skok do výšky). Spolu s ostatnými 80 deťmi sa pravidelne zúčastňujú tréningového procesu a sústredení.

NAŠOU úlohou bude vytvoriť pre nich podmienky jednak pre ich ďalší rozvoj a plynulý prechod do vyšších etáp športovej prípravy za účelom reprezentácie Slovenska, ale aj atraktívne prostredie s dostatočnou vonkajšou motiváciou, aby zotrvali až do etapy vrcholovej športovej prípravy.

Aké športové aktivity organizuje Naša atletika, ktorá je dostupná aj pre verejnosť?

Sme organizátormi Projektu Čokoládová tretra Slovensko 2018, 2019. Do projektu sa minulý rok zapojilo spolu 1 250 detí. Snažíme sa podporiť zdravie a rozvoj aktívneho životného štýlu a športovania detí z 1. stupňa ZŠ. Ako jediný projekt v Európe vyvrcholí na jednom z najväčších podujatí svetovej atletiky – IAAF World Challenge Zlatá tretra v Ostrave.

Veríme, že priláka k pravidelnému pohybu deti a prostredníctvom nich aj ich rodičov, pretože oni rozhodujú o tom, či ich dieťa bude športovať. Deti zapojené do projektu sa už dnes pravidelne venujú pohybovej príprave v atletických prípravkách. Priniesli sme zábavu, aktívnu osvetu a propagáciu v oblasti telesnej výchovy na ZŠ. Patrónom Čokoládovej tretry je trojnásobný olympijský víťaz, trojnásobný majster sveta a svetový rekordman, legenda svetovej atletiky Jan Železný.

Ambasádorom Čokoládovej tretry Slovensko je Ján Volko, ktorý sa podujatia aktívne zúčastňuje.