Singletasking verzus multitasking. Čo myslíte, ktorý prístup je efektívnejší?

Nina Bednáriková, Použitá literatúra: Devora Zacková: Singletasking. | 2. september 2019
Singletasking verzus multitasking. Čo myslíte, ktorý prístup je efektívnejší?

Máte veľa práce a nestíhate? Možno pristupujete k riešeniu svojich povinností nesprávne. Existujú dva spôsoby, ako plniť úlohy a požiadavky okolia. Jeden je založený na postupnom a sústredenom spracovávaní jednej úlohy po druhej a ďalší funguje na princípe vykonávania viacerých aktivít súčasne. Čo myslíte, ktorý prístup je efektívnejší?

„Mám tak veľa práce, že musím robiť viac vecí naraz, inak svoje povinnosti nestihnem.“ Bežne počujeme vety podobného významu. Každý deň bojujeme s množstvom požiadaviek a úloh, ktoré sa hromadia a my ich často nedokážeme efektívne spracovávať.

Strácame kontrolu, nastáva stres a panika. Ako k nim pristupovať, aby sme všetko stihli načas? My vám načrtneme dve možnosti – singletasking a multitasking – a vy si vyberte. Možno zistíte aj to, kde robíte chybu.

Mohlo by vás zaujímať: Pracovný kolektív vás neprijal. Ostať, alebo odísť?

 Čo myslíte, ktorý prístup je efektívnejší?

SINGLETASKING

Je prístup, ktorý spočíva v tom, že sa v jednej chvíli sústredíte len na jednu aktivitu a až potom pristupujete k druhej. Jednoducho povedané, robíte jednu vec po druhej. Základom je plná pozornosť, precíznosť a disciplinovanosť. Veľa ľudí je toho názoru, že singletasking je čosi, čo si v dnešnej dobe nemôžu dovoliť, pretože je pomalý, zdĺhavý, dokonca až nereálny.

Práve naopak. Je priam nevyhnutný pre dosiahnutie efektívnosti. V konečnom dôsledku pomocou tohto prístupu urobíte viac. Vedie teda k vyššej produktivite, k lepším a kvalitnejším výsledkom, a navyše napomáha pri budovaní sebavedomia, kreativity a schopnosti sústrediť sa.

Podľa viacerých prieskumov prináša duševnú pohodu a vyrovnanosť, lepšie využitie času, pozitívne myslenie i lepšie vzťahy, pretože keď napríklad s niekým komunikujete, venujete mu plnú pozornosť, čiže prejavujete nielen záujem, ale aj úctu, čo sa v prípade multitaskingu nedá povedať.

Čítajte tiež: Migréna alebo Keď vám ide vybuchnúť hlava

MULTITASKING

Multitasking je vykonávanie viacerých aktivít súčasne. Je bežným javom modernej spoločnosti, ktorý vzniká v dôsledku zaneprázdnenosti, množstva povinností a rušivých vplyvov v podobe všadeprítomných technológií.

Pod tlakom týchto okolností sa akosi prirodzene uchyľujeme k spracovávaniu niekoľkých úloh naraz, pritom si neuvedomujeme, že každej z nich tak venujeme len čiastočnú, teda povrchnú pozornosť. Práca na niekoľkých úlohách súčasne, ako napr. rozhovor s kolegom a písanie e-mailu v jednej chvíli, nie je ničím neobvyklým.

Myslíme si, že tak spravíme viac. V skutočnosti však ide len o klam. Tento prístup vedie k chybám, znižuje kvalitu a efektivitu práce. Navyše spôsobuje zlé návyky.

Multitaskeri vo väčšej miere podliehajú vyrušeniu a sú menej sústredení. 

Multitasking je dokonca z hľadiska neurológie nemožný, pretože ľudský mozog je schopný zvládnuť v jednej chvíli len jednu úlohu, nie dve naraz, preto sa v prípade multitaskingu hovorí skôr o prepínaní pozornosti medzi jednotlivými úlohami. Toto prepínanie nesmierne vyrušuje a zároveň vyčerpáva.

Mohlo by vás zaujímať: Cítite sa stuhnutí a napätí? Tieto 3 tipy využite ako terapiu alebo prevenciu.