Viete dať feedback? Pre lepšiu orientáciu, toto sú druhy spätnej väzby

Nina Bednáriková | 13. november 2017
Viete dať feedback? Pre lepšiu orientáciu, toto sú druhy spätnej väzby

Akým spôsobom budeme komunikovať feedbacky, závisí od viacerých faktorov. Ide jednak o stimuly z vonkajšieho prostredia a potom naše individuálne povahové špecifiká.

Druhy spätnej väzby:

  • Konkrétna – hovorí o prejavenom správaní. Nehodnotí všeobecne, ale zameriava sa na konkrétnu záležitosť.
  • Pomáhajúca – hovorí o tom, čo je možné zmeniť. Ukazuje cesty, akými sa v správaní či práci možno uberať, aby bol výsledný efekt lepší.
Čítajte tiež: Spätná väzba (feedback) ako nevyhnutná súčasť komunikácie. Ovládate ich?

  • Otvorená a úprimná – poskytuje pohľad druhej strany, neuráža, nedegraduje, nepodceňuje, nekritizuje.
  • Popisujúca – nehodnotí, neinterpretuje, konštatuje. Dáva priestor na vytiahnutie si obsahu, ktorý je pre druhého inšpiratívny.
Čítajte tiež: Singletasking verzus multitasking. Čo myslíte, ktorý prístup je efektívnejší?
  • Aktuálna – poskytuje sa včas a priamo vtedy, keď situácia ešte nevyšumela z pamäti. Pri aktuálnej spätnej väzbe treba byť zvlášť opatrný na prípadné búrlivé emocionálne reakcie, ktoré ju neraz sprevádzajú.
  • Prijatá – prichádza v momente, keď ju druhá strana ochotne prijme, nebráni sa. Človek za ňu poďakuje, je ochotný diskutovať.
  • Jasne informatívna – postoje by mali byť formulované jednoznačne a zrozumiteľne.
Mohlo by vás zaujímať: Prečo je dobré cítiť sa v pracovnom kolektíve dobre?