Spoznajte reč farieb: takúto úlohu zohrávajú v našich životoch!

Nina Bednáriková | 9. Mar 2018
Spoznajte reč farieb: takúto úlohu zohrávajú v našich životoch!

Prítomnosť farieb je taká samozrejmá, že len málokto si uvedomuje ich obrovský význam a vplyv na človeka. Zohrávajú v našich životoch dôležitú úlohu a prinášajú so sebou množstvo informácií, ktoré dokážu prezradiť aj to, ako sa práve cítite alebo akú máte náladu

Farby mali dôležitú symbolickú úlohu už v staroveku. Ich význam je teda predmetom záujmu a skúmania už po státisíce rokov, výsledkom čoho je množstvo teórií a štúdií.

Jednou z nich je napríklad Náuka o farbách od Johanna Wolfganga von Goetheho. Práve Goethe dal do úzkej súvislosti farby a city. Skúmal ich vplyv na ľudské zmysly a psychiku.

Učenie o farbách je Goetheho životným dielom, ktoré dodnes nestratilo na aktuálnosti a význame. Spočíva vo farebnom kruhu, ktorý tvoria tri základné alebo tzv. primárne farby (modrá, červená, žltá). Z nich je možné namiešať sekundárne, teda zmiešané farby (fialová, oranžová, zelená).

Okrem toho existuje v rámci farieb mnoho ďalších delení na teplé (červená, oranžová, žltá) a studené (modrá, fialová, zelená) alebo neutrálne, bledé, tmavé farby a iné.

Vnímanie farieb závisí od kultúrneho prostredia, od historických, sociálnych a psychologických vplyvov. Ale aj od veku, pretože v priebehu rokov sa vnímanie mení.

Vo všeobecnosti však platí, že tmavé farby vyjadrujú smútok a pestré, ako sú červená či žltá, zase radosť. Každej farbe sa prisudzuje určitý symbol, ktorý hovorí, alebo aspoň naznačuje náladu, pocity a aktuálny psychický stav človeka. Ich symbolika nás sprevádza každý deň.