Vstávať a cvičiť! Ranná 5-ka na rozprúdenie krvi, energie a dobrej nálady

redakcia FIT štýl | 24. október 2018
Vstávať a cvičiť! Ranná 5-ka na rozprúdenie krvi, energie a dobrej nálady

Tento ranný budíček trvá krátkych 15 minút a telo tým krásne prebudíte a spevníte. Ak by ste už náhodou cez deň na iný druh pohybu čas nemali – aspoň povinnú zostavu máte odcvičenú.

Ranná 5-ka na rozprúdenie krvi, energie a dobrej nálady.

1. Kliky

Telo je spevnené, hlava je v predĺžení tela, pohľad smeruje k zemi, hmotnosť je rozložená medzi špičkami nôh a dlaňami rúk, prsty smerujú dopredu, postavenie rúk je na šírku pliec. Pomaly, s výdychom urobte klik smerom k podlahe a odtlačte sa späť do základnej polohy. Zopakujte 10 – 20-krát.

2. Drepy

Stoj rozkročmo, na šírku ramien, ruky spojte a vystrite pred sebou, spevnite brucho a klesnite do nízkeho drepu, akoby ste si chceli sadnúť na malú stoličku. Vráťte sa do základnej pozície v stoji. Zacvičte 10 – 20-krát.

3. Unožovanie

Ľah na podložke na boku, hlava je položená na vystretej ruke. Hornú nohu spevnite, chodidlo je flexované, prsty smerujú dopredu. Nohu zdvihnite čo najvyššie a vráťte do základnej polohy. Zacvičte na každú nohu 10 – 20-krát.

4. Vytláčanie nohy

Zaujmite polohu na štyroch, predná časť tela sa opiera o lakte rúk a predlaktia. Jednu nohu vytláčajte smerom dohora a následne vráťte naspäť tak, aby koleno cvičiacej nohy bolo na úrovni kolena, na ktorom je hmotnosť tela. Zacvičte na každú nohu 10 – 20-krát.

5. Kmity v stoji

V stoji jednou nohou vykročte vpred, zadná noha je mierne pokrčená. Kolenom zadnej nohy kmitajte smerom nadol, až tesne nad podložku a naspäť. Zacvičte na každú nohu 10 – 20-krát. Ak potrebujete, môžete sa jednou rukou zachytiť o oporu.