Bunkové soli: vraj horúca novinka v oblasti zdravia? Mýlite sa!

Miroslava Miková | 16. január 2018
Bunkové soli: vraj horúca novinka v oblasti zdravia? Mýlite sa!

Ak si myslíte, že teória bunkových solí je horúcou novinkou v oblasti zdravia, mýlite sa. Koncept tkaninových (bunkových solí) začal vznikať ešte v období 19. storočia v Nemecku vďaka Dr. Wilhelmovi H. Schüsslerovi (1821 – 1898), ktorý je považovaný za priekopníka v oblasti biochémie.

Tento lekár vytvoril zoznam 12 minerálnych solí, ktoré predstavujú základ celej teórie bunkových solí. Schüsslerove soli môžeme charakterizovať ako zlúčeniny minerálov (draslíka, sodíka, železa, vápnika, síry a ďalších), ktoré sú prirodzene zastúpené v ľudských tkanivách a krvi.

Koncept bunkových solí

Celý koncept bunkových solí vychádza z troch dôležitých poznaní, o pravdivosti ktorých bol Schüssler presvedčený telom i dušou. Bol zástancom toho, že bunka je základnou jednotkou života.

Tvrdil, že podstatou chorôb je patologická zmena bunky a pre zdravie človeka je dôležité, aby mal dostatok potrebných minerálov v správnom pomere.

Najlepšie to vystihuje jeho výrok, že „obnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí.“ To znamená, že nemecký lekár a aj jeho nasledovníci sa snažili o riešenie zdravotných problémov obnovením rovnováhy minerálov.

Bunkové soli nie sú žiadna novinka

Treba povedať, že koncept bunkových solí vychádza z empirických skúseností. Sám Schüssler ešte v roku 1874 publikoval prvú knihu o tkanivových soliach a každoročne ju aktualizoval na základe novozistených skutočností.

Čiže ide o systém, ktorý možno hodnotiť na základe času, a hlavne skúseností ľudí. Aktuálne sa bunkové soli používajú po celom svete a v tejto oblasti sú školení profesionálni poradcovia.

Zaujímavosťou je, že títo poradcovia vedia odhaliť príznaky nedostatku niektorej bunkovej soli na základe tvárovej diagnostiky, konkrétne podľa textúry pokožky a jej farby.

Je to vraj preto, lebo deficit určitého minerálu sa najprv ukáže na pokožke tváre a až neskôr vyústi do nejakého zdravotného problému.

Napríklad bunková soľ KALI PHOS je červenej farby a jej deficit sa prejaví popolavou farbou tváre hlavne v oblastí úst a spánkov, ktoré sú vpadnuté. Iskra chýba nielen pokožke, ale aj očiam.

Okrem toho sú ľudia s týmito príznakmi veľmi netrpezliví, podráždení a často trpia únavou a zápachom z úst.

Bunkové soli verzus minerálne výživové doplnky

Možno si v duchu myslíte, že deficit minerálov v ľudskom tele možno v dnešnej dobe vyrovnať veľmi ľahko – stačí si kúpiť výživový doplnok s obsahom minerálov v lekárni a pravidelne ho užívať.

Je to naozaj tak?

„Minerálne látky sú ťažko využiteľné, na rozdiel od minerálov vo výživových doplnkoch sa bunkové soli vstrebávajú priamo do bunky a takto zabezpečujú dostatočné množstvo potrebných minerálnych solí v správnom pomere.

Napríklad železo užívané vo forme bunkovej soli veľmi rýchlo vyrovná deficit v organizme a navyše nespôsobuje žiadne tráviace a vylučovacie problémy, ktoré sú bežné pri užívaní železa vo forme výživových doplnkov,“ hovorí Korina Lindnerová, certifikovaná poradkyňa v systéme bunkových solí.