Prepojenie stresu s krvnými skupinami

Martin Chudý, SPRACOVALA: Dagmar Baluchová | 25. september 2017
Prepojenie stresu s krvnými skupinami

Určite ste sa niekedy divili, prečo niektorí ľudia zvládajú stres s nadhľadom, napriek mnohým osobným problémom, zatiaľ čo iní sú vykoľajení už pri malých záchvevoch. Tiež prečo je niekto veľmi výbušná povaha a niekto iný zasa až priveľmi pokojná.

Táto súvislosť má, samozrejme, veľké prepojenie s genetickými vlohami, a tie práve veľmi súvisia s vašou krvnou skupinou.

Niektoré kľúčové elementy, ktoré aktivujú naše konkrétne reakcie, sa nachádzajú na rovnakom mieste v našej DNA ako krvná skupina, čiže na 9. chromozóme a 34. lokuse. Medzi niektorými génmi prebieha neustála vzájomná hra a takáto hra prebieha aj medzi génmi krvnej skupiny a génmi, ktoré ovládajú naše reakcie na stres.

Čítajte tiež: Aké ochorenia spôsobuje chronický stres?

Krvná skupina má nezanedbateľný vplyv na to, koľko stresu v sebe uchovávame stabilne, akým spôsobom reagujeme na stres a ako rýchlo sa z neho dokážeme zotaviť.

Týmto, samozrejme, netvrdím, že krvná skupina rozhoduje v tomto smere o všetkom, alebo že to rovnako platí pre každú osobu s určitou krvnou skupinou. Sám Dr. Peter D´Adamo, ktorý sa zaoberá krvnými skupinami, je veľmi opatrný pri prepojení krvných skupín so stresom.

Avšak, sám z vlastnej praxe vidím neustále veľké množstvo osôb, či už svojich klientov alebo známych, ktorí presne zapadajú do tohto prepojenia medzi krvnou skupinou a stresom. Pozrime sa teraz bližšie na niektoré poznatky a skúsenosti Dr. D´Adama, ktoré spájajú vašu krv s reakciami na stres.

Skupina 0

1. V momentoch stresu má tendenciu vylučovať väčšie množstvo katecholamínov noradrenalínu a adrenalínu.

2. V krvných doštičkách má zo všetkých skupín najnižšie hodnoty enzýmumonoaminooxidáza (MAO), ktorý je zodpovedný za deaktiváciu adrenalínu a noradrenalínu.

3. Trvá jej dlhšie, kým sa zotaví zo stresu, pretože má problém rozkladať katecholamíny, kvôli nedostatku enzýmu MAO.

4. Nízke hladiny MAO sa spájajú s psychickými problémami (sexuálni násilníci majú najnižšie hladiny MAO), patologické hráčstvo, negativizmus, verbálna agresia, impulzívnosť, vyhýbanie sa monotónnosti, vyššia konzumácia tabaku, alkoholu a drog. Takisto sa nízke hladiny MAO spájajú s vlastnosťami ako ambicióznosť, netrpezlivosť a súťaživosť.

Čítajte tiež: Adaptogény, pomôžu vám zvládať stres a zvýšiť výkonnosť

5. Enzým dopamin-beta-hydroxyláza (DBH), ktorý prevádza dopamín na noradrenalín, osciluje u skupiny 0 najdynamickejšie, čo pravdepodobne spôsobuje vyšší výskyt bipolárneho (manicko-depresívneho) ochorenia u krvnej skupiny 0.

Dopamín je neurotransmitter, ktorý prispieva k pocitom šťastia a znižuje pocit bolesti v tele. Jeho nízke hladiny spôsobujú neschopnosť koncentrácie, tendenciu k hyperaktivite či premenlivosť nálad. Jeho nedostatok tiež môže prispieť k zhoršeniu pamäti.

6. Problémy s MAO a DBH (gén pre DBH sa nachádza na tom istom mieste ako gén pre krvnú skupinu) spôsobujú, že krvná skupina 0 sa ľahko rozhnevá a reaguje na problémy emotívnejšie a agresívnejšie. Zároveň má tendenciu k náladovosti a extrovertnému a organizátorskému správaniu.

7. Problémy s hladinou dopamínu a nízkymi hladinami MAO ďalej vysvetľujú zvýšený výskyt určitých ochorení u krvnej skupiny 0, ako sú manio-depresívna psychóza, depresia, Parkinsonova choroba, schizofrénia a takisto väčšie riziko drogovej závislosti.

Mohlo by vás zaujímať: Žuvačka – odbúrava stres, pomáha sústrediť sa a chudnúť.

Skupina A

1. Pri strese má tendenciu produkovať viac adrenalínu, ale má aj najvyššiu schopnosť ho rozkladať a eliminovať.

2. Prirodzene má najvyššie hladiny kortizolu v organizme a má tendenciu k jeho nadprodukcii pri vystavení sa stresu, čo spôsobuje nadmerne intenzívne reakcie na stres.

3. Tento „kortizolový problém“ zároveň spôsobuje, že krvná skupina A sa dlhšie a ťažšie dostáva zo stresu.

4. Taktiež to súvisí s poruchami spánku, potlačovanou úzkosťou, hystériou, introvertnosťou, zvýšenou hustotou krvi či zníženou imunitou. Vysoké hladiny kortizolu vedú tiež k rýchlejšej pretrénovanosti.

5. Problémy s kortizolom môžu vysvetliť abnormálne zvýšený výskyt určitých druhov rakoviny u krvnej skupiny A, a tiež zvýšený výskyt srdcovo-cievnych ochorení u tejto skupiny.

6. Okrem toho, krvná skupina A častejšie trpí takzvanou obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD), metabolickým syndrómom (inzulínová rezistencia/cukrovka typu 2, zvýšený LDL cholesterol a nízky HDL cholesterol, zvýšené triglyceridy, vysoký krvný tlak a obezita), senilnou demenciou alebo Alzheimerovou chorobou.

Skupina B

1. Po skupine A má druhú najvyššiu prirodzenú hladinu kortizolu a tiež schopnosť jeho nadprodukcie pri strese.

2. Ľudia so skupinou B majú tendenciu byť veľmi emotívni a sú citlivejší na nerovnováhu spôsobenú stresom. Zároveň však vynikajúco reagujú na techniky redukujúce stres, ako meditácia, predstavivosť (vizualizácia) a relaxácia.

3. Úžasná schopnosť skupiny B dostať sa do rovnováhy súvisí so schopnosťou rýchlo odbúravať oxid dusnatý, čo priaznivo pôsobí pre kardiovaskulárny systém.

4. Oxid dusnatý (NO) je dôležitá látka, ktorá je schopná modifikovať mnohé biologické procesy vrátane nervového a imunitného systému. Oxid dusnatý je molekula s veľmi krátkym životom, asi 5 sekúnd, a je dôležitým komunikačným prostriedkom medzi nervovým a imunitným systémom alebo medzi kardiovaskulárnym a rozmnožovacím systémom.

NO sa uvoľňuje, keď sa aminokyselina arginín mení na aminokyselinu citrulín. Kvôli krátkodobosti života musí byť neustále vyrábaný, čo je dosiahnuté premenou jeho prekurzoru – arginínu.

Bude vás zaujímať: Porazte oxidatívny stres! Sila afrického čaju a rias

5. Predpokladá sa, že gén pre proenzým arginosukcinát syntetázu (ASS), ktorý je kriticky zodpovedný za recykláciu arginínu, má súvislosť s alelou pre antigén skupiny B. Gén pre tento enzým leží totiž v blízkosti génu 9q34, čo je adresa génu krvnej skupiny. Inak povedané, schopnosť prispôsobovať premenu arginínu na oxid dusnatý je ovplyvnená génom, ktorý leží hneď vedľa génu pre krvnú skupinu.

6. V stave nerovnováhy môže mať krvná skupina B nadmerné reakcie na stres a zažívať extrémnu únavu, depresiu či stratu motivácie. To posledné spolu s frustráciou a letargiou môžu zažívať osoby s krvnou skupinou B najmä vtedy, ak veci nejdú podľa ich predstavy.

Skupina AB

1. V reakciách na stres má krvná skupina AB bližšie k skupine 0, čo je anomália, pretože v mnohých iných ohľadoch sú vlastnosti AB podobné skôr skupine A.

2. Je to kvôli nižšej hladine MAO, čo spôsobuje zvýšené hladiny katecholamínov pri strese. Prejavuje sa to tendenciou k pocitom hnevu a ohrozenia v kontakte s cudzími ľuďmi, nerovnováhou dopamínu a extrémnou introvertnosťou.

3. Vďaka prítomnosti antigénu B má skupina AB veľkú schopnosť rýchlo odbúravať oxid dusnatý a tiež má veľkú schopnosť zotaviť sa zo stresu pomocou duševných procesov ako meditácia, vizualizácia a pod.

4. Avšak, v stave nerovnováhy môže mať skupina AB prehnané reakcie na stres.

5. Skupina AB zažíva veľmi silné emócie, čo môže mať svoje následky, pretože najnebezpečnejšou tendenciou skupiny AB je skrývanie svojich emócií, hlavne zlosti a nevraživosti.

Čítajte tiež: Túžite dosiahnuť vysnívanú postavu? Chce to celkovú zmenu životného štýlu a jedálneho lístka!