Prvá pomoc pri úrazoch

Dagmar Baluchová, spolupráca Falck Academy s.r.o. a Ing.Samuel Hruškovic | 23. Jul 2017
prvá pomoc, resuscitácia, oživovanie, dieťa, nehoda,úraz

V skratke si priblížime, čo to znamená dať zraneného do stabilizovanej polohy, ako sa má správne oživovať a ako poskytnúť základnú prvú pomoc pri bežnejších úrazoch. Tieto návody nemajú slúžiť ako náhrada kurzov prvej pomoci, skôr majú všetkých nás motivovať k ich absolvovaniu a k záujmu o túto problematiku.

Akákoľvek pomoc je lepšia než žiadna pomoc

Toto pravidlo by mal mať každý z nás na pamäti a v krízovej situácii podľa neho konať!

Prečítajte si: Ďalšie nástrahy na kúpaliskách. Ktoré orgány sú v ohrození?

Nezabudnite – kľúčové je myslieť na nebezpečenstvo vopred. Predvídať. Chrániť sa. Vonku používať reflexné prvky, pri športe prilby a chrániče.

nehoda, bicykel, prvá pomoc, prilba, oživovanie

Cyklista, chodec a korčuliar sú najzraniteľnejší účastníci dopravy

Odreniny

Ranu očistíme tečúcou vodou a prekryjeme náplasťou alebo obväzom.

Silné krvácanie

Musíme ho zastaviť priamym tlakom na ranu. Následne ranu prekryjeme alebo obviažeme.  Navštívime lekára alebo voláme záchranku.

Krvácanie z nosa

Stlačíme mäkkú časť nosových krídel a po 10 minútach uvoľníme. Podľa potreby opakujeme, dýchame ústami. Ak po 30 minútach krvácanie neprestane, vyhľadáme pomoc na tel. čísle 112.

Vyvrtnutý členok

Pri vyvrtnutí musíme členok znehybniť a byť v pokoji. Ak noha opuchla, nevieme sa na ňu postaviť alebo sa bolesť stupňuje, je dôležité ísť na lekárske ošetrenie.

Úraz hlavy

Pri príznakoch otrasu mozgu – dvojitého videnia, ospalosti, napínania na zvracanie, prípadne zvracania, vyhľadáme okamžite lekársku pomoc.

Zlomenina

Pri otvorenej zlomenine je prítomné aj krvácanie, to musíme zastaviť. Ak trčí kosť, nesnažíme sa ju zatláčať dovnútra! Ranu prekryjeme sterilným štvorcom z lekárničky a končatinu znehybníme. Pri podozrení na zlomeninu dolných končatín sa nesnažíme chodiť, voláme záchrannú službu.

Popálenina

Postihnuté miesto chladíme tečúcou vodou. Pri ťažkej popálenine, ak sa doslova priškvarí odev, nesnažíme sa ho po uhasení strhnúť a okamžite vyhľadáme lekársku pomoc.

Mohlo by vás zaujímať: Stres? Tieto potraviny vám pomôžu dostať sa do psychickej pohody!

STABILIZOVANÁ POLOHA

Objasňuje Bc. Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy: „Najskôr musíme zhodnotiť, o aký život ohrozujúci stav ide.  Ak zistíme, že ide o zastavenie dýchania a činnosti srdca, musíme začať okamžite oživovať.

Pri veľkom krvácaní musíme najskôr zastaviť krvácanie.

Ak je zranený v bezvedomí, ale dýcha, uložíme ho do bočnej stabilizovanej polohy.

stabilizovaná poloha, záchrana života, prvá pomoc, oživovanie

Pozor!

To neplatí, ak má rozsiahle zlomeniny alebo máme podozrenie na úraz chrbtice.

Neprehliadnite: Viete poskytnúť prvú pomoc? Aké chyby robia laici najčastejšie?

O zraneného, ktorý je pri vedomí a dýcha, ale je v šoku, sa postaráme tak, že zabezpečíme známych 5 T – ticho, teplo, tíšenie bolesti, transport a tekutiny (na rozdiel od minulosti, tekutiny nepodávame, len ovlažujeme pery).
V prípade ohrozenia životných funkcií dospelej osoby pamätajme, že je potrebné najskôr zavolať pomoc  a až potom robiť úkony zachraňujúce život (neodkladnú resuscitáciu). 

Príčiny zlyhávania životných funkcií u dospelých sú srdcovo-cievne, u detí však väčšinou respiračné.

Ak je preto na živote ohrozené dieťa, konáme opačne  –  najskôr robíme život zachraňujúce  úkony (odstránime príčinu dusenia), až potom voláme pomoc.“   

RESUSCITÁCIA (oživovanie)

Oživujeme vtedy, ak nie je prítomné dýchanie  a zranenému sa nedvíha ani hrudník. Stláčame hrudník do hĺbky najmenej  5 cm, s frekvenciou 100 stlačení za minútu.

Vždy po 30 stlačeniach nasledujú dva vdychy.  Nezabudnime, kľúčovou činnosťou pri resuscitácii  je efektívne stláčanie hrudníka. Tieto úkony opakujeme až do príchodu záchrannej zdravotnej služby, respektíve, kým zranený začne dýchať a preberať sa. 

Ak oživujeme dieťa (vo veku od 1 mesiaca do puberty), najskôr začneme 5 vdychmi, a potom ako u dospelých pokračujeme  30 stlačeniami hrudníka a dvoma vdychmi.“  

resuscitácia, prvá pomoc, oživovanie

Ak môžeme pomôcť zranenému v ohrození života, neváhajme. Nestrácajme cenný čas, kým príde sanitka. O ľudskom živote často rozhodujú nie minúty, ale sekundy.

Ako správne oživovať?

•    Položte hranu dlane jednej ruky  na stred hrudníka.
•    Druhú ruku položte na ňu, prepleťte  si prsty.
•    Stláčajte hrudník:
•    hĺbka viac ako 5 cm (cca 1/3 hrudníka)
•    počet 30 stlačení hrudníka
•    rýchlosť 100/min. (do 120/min.)
•    uvoľnenie rovnako silné ako stláčanie
•    2 vdychy

Ak zranený nedýcha a silno krváca, najprv zastavíme krvácanie  a až potom začneme oživovať. Krvácanie najlepšie zastavíme priamym tlakom na ranu. Dbáme pritom na vlastnú bezpečnosť, a ak je to možné, použijeme rukavice. Pri zastavení krvácania môžeme využiť aj doplnkovú metódu – tlak v tlakových bodoch na ramennej alebo stehennej tepne. Škrtidlo nepoužívame, najlepším škrtidlom sú naše ruky.

 Na záver si prečítajte: Leto a úrazy. Kedy privolať záchranku?