Pozitívne naladení: Preplávajte životom s nadhľadom

Diana Mašlejová | 13. október 2021
Pozitívne naladení

Pozitívne myslenie chceme od zamestnancov firiem, od vlastnej rodiny, od priateľov. Podľa psychológov je skutočne smerodajné, akými typmi ľudí sa obklopujeme a nikto nechce mať po svojom boku zarytého odporcu šťastia.

Model pozitívnej mysle je v nás historicky zakódovaný. Ľudstvu pomohol prečkať časy, kedy skutočne išlo o veľa. Jedincom dal nádej do ďalších dní. Avšak v minulosti bol tento spôsob uvažovania spojený najmä s vierou a nádejou. V poslednom pol storočí sa zmiešal s rôznymi trendmi od hippies, cez new age, moderné filozofie a stal sa z neho akýsi platný model pre všetko.

Avšak skutočne pozitívny spôsob myslenia spĺňa celkom iné kritériá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Od toho vysmiateho pána v batikovanom tričku, s privretými očami, ktorý sedí v tureckom sede na lúke a víta ranné slnko, má ďaleko. Skôr by sme mohli povedať, že pozitívne znamená funkčné – ide teda o funkčné a užitočné modely, ktoré nám pomôžu lepšie plávať životom a byť lepšie pripravení na jeho svetlé aj temné stránky. 

Pozitívne, ale ako? 

 • Humor a viac hry – humor, to je zbraň hromadného ničenia.
  Jeho výhodou však nie je deštrukčnosť, ale skôr povzbudenie a ľahkosť. Ide o skvelý a funkčný manéver. Isteže, nemyslíme teraz jeho krajné možnosti, ale celkom obyčajný nadhľad a vtip, ktorým sa dá všetko ťažké lepšie znášať a odľahčiť. Ruka v ruke s ním ide aj hra – psychológovia považujú za hru aktivitu, ktorá prináša radosť. Bez hlbšieho zmyslu a bez vysvetlení. Znamená to akési vzkriesenie detskosti, niekedy až istej infantilnosti v nás. Tento prvok z našej osobnosti nikdy celkom nevymizol – nikto sa dospelým nenarodil.
 • Toto sú moje silné stránky.
  Sean Doyle, učiteľ pozitívnej psychológie na North Carolina State Univesity, uvádza, že jedným z hlavných pozitívnych spôsobov myslenia, ktoré môžeme vo svojom živote prijať, je uvedomenie si svojich silných stránok a ich použitie vo vlastnom živote. Sean píše, aké zásadné pozitívne zmeny na kvalitu života má, ak venujeme čas pravidelnému vyhodnocovaniu našich kvalít. Kedy sme sa zachovali správne, v ktorých situáciách sa vieme správne zachovať? Ktoré vlastnosti si na nás ostatní cenia, čo môžeme urobiť, aby sme ich aktívnejšie aplikovali v živote? Jedným zo spúšťačov frustrácie je totiž práve nedostatočné sebavedomie.
 • Šťastie? Už ho nenaháňam – hon za šťastím je jednou z najobľúbenejších aktivít súčasnosti.
  Stačí sa pozrieť na sociálne siete. Každý chce ukázať, akí je šťastný – isteže, pre niekoho šťastie znamená nádherný dom, pre iného bezproblémové partnerstvo, rodinnú pohodu, pre iného všetko dohromady. Honba za šťastím a jeho následné kladenie na výslnie je pohromou modernej éry a citlivejší jedinci by sa od tohto prúdu mali čo najskôr odstaviť. Druhou možnosťou je prijať zdravý pohľad a prestať sa snažiť byť šťastný. Prestať šťastie naháňať, porovnávať, vypočítavať. Zamerať sa na kvalitu života, na drobnosti, na hodnoty, nie na prchavý pocit.
 • Empatia – kľúč k spokojnejšej spoločnosti.
  Keď je vírusom v negatívnom zmysle asocializácia, honba za šťastím a za povrchnosťou, ich opakom je empatia. Súcit, dobročinnosť, prijatie. Nie sú to len prázdne slová, ale štatisticky a výskumami potvrdené fakty. Keď do dobrovoľníctva zapojili pacientov trpiacich depresiami a frustráciami, zistili, že po čase sa u mnohých začal stav zlepšovať. Prílišné skúmanie seba samého totiž zákonite vedie k egoizmu. Odklonenie sa od tejto rutiny prináša, naopak, upokojenie. Uvedomenie si faktu, že sme súčasťou širšej komunity – spoločnosti a aj na nás záleží, ako sa táto komunita bude cítiť a aké hodnoty bude vyznávať, je významnou premenou myslenia. Nie nadarmo sú podľa výskumov najšťastnejším národom sveta Dáni. Každý Dán patrí v priemeru do dvoch komunít, nikde inde na svete nie je toľko záujmových krúžkov a dobrovoľníckych združení. Pozitívne stretávanie sa a socializácia budujú empatiu a súcit. Navyše sa Dáni zameriavajú aj na charitu a ich psychika podvedome prijíma fakt, že sú strojcami hromadnejšej spokojnosti.
 • Láska – a napokon ošúchaný a predsa najdôležitejší význam nášho bytia.
  Láska. Budovanie a uvedomovanie si lásky sa stáva dôležitým mechanizmom pre náš vnútorný rast a oslobodenie sa od predchádzajúcej nespokojnosti a frustrácie. Psychológ Ryan Niemec hovorí o skúmaní jednotlivých odtieňov lásky. Jednou z veľmi užitočných foriem je napríklad celoživotná láska k učeniu sa nových vecí. Z výskumov vyplynulo, že ľudia, ktorí si pestujú trvalú lásku k vzdelávaniu, majú lepšiu kvalitu života a cítia sa spokojnejšie.