Sisu – životný štýl z Fínska: Je v nás viac sily, ako si myslíme

Lucia Gáborová | 16. september 2021
Sisu

Najskôr prišlo hygge a lykke z Dánska, potom lagom zo Švédska, ikigai z Japonska a dnes sa zo severu Európy do sveta šíri ďalší nový životný štýl. Môže byť fínsky životný postoj známy pod menom sisu tajomstvom šťastia tamojších ľudí? Asi na tom niečo bude, pretože Fínsko bolo už druhý rok po sebe vyhlásené Výskumným inštitútom šťastia za krajinu s najšťastnejšími obyvateľmi na svete.

Čo je to sisu?

Čo presne vo fínštine znamená sisu? Toto slovo zastrešuje hneď niekoľko významov. Je odvodené od slova sisus, ktoré v preklade znamená interiér alebo tiež statočnosť. Do sveta sa tento výraz preniesol významovo slovami statočný, odvážny, stoický, odhodlaný, húževnatý, čo sú základné charakteristické črty Fínskeho národa. Sisu je jednoducho stavebným kameňom charakteru Fínov. Domnievajú sa, že tento výraz ich dokonale vystihuje.

„Ak zmeníte pohľad na vec, samotná vec sa zmení.“

História sisu

Životný štýl sisu je vo Fínsku chápaný ako päťsto rokov kultúrny konštrukt, ktorý sa používa na opis záhadnej sily tamojších obyvateľov. Tá údajne pomáha jednotlivcom zdolať aj náročné situácie a prekonať všetky ťažkosti. Tento termín sa datuje stovky rokov.

Myšlienka sisu je však oveľa staršia. Je ústrednou súčasťou fínskeho kolektívneho diskurzu a možno ho považovať za životnú filozofiu. Sisu je mimoriadna odvaha a odhodlanie tvárou v tvár nepriazni osudu. Je o tom, že sa vrháme do vĺn rozbúreného mora života aj vtedy, keď nedovidíme na druhý breh, pretože veríme, že sme silnejší ako búrka samotná (obrazne povedané).

Jadrom sisu je ústredná myšlienka, že v každom z nás je oveľa viac sily, ako si myslíme. Aj keď má konštrukt sisu korene vo Fínsku, je relevantný pre všetky ľudské bytosti kdekoľvek na svete. Je to potenciál ukrytý v každom z nás a môže mať silný vplyv na náš každodenný život.

Aký osoh môžeme mať zo sisu my?

My všetci máme tajnú túžbu rozvíjať svoju odvahu, a práve preto má sisu čo ponúknuť každému z nás, najmä v časoch, v ktorých čelíme rôznym skúškam a náročným situáciám. Každý deň nás v živote čakajú rôzne výzvy, ktoré musíme zdolávať alebo prekonávať. A nielen výzvy, ale aj samých seba. Práve vtedy môžeme siahnuť po ústrednej myšlienke sisu, aby nás pohnala vpred. Môžete ju vniesť do svojho každodenného života hneď niekoľkými spôsobmi. 

Už ste to v živote zažili nespočetne veľa ráz. Čelili ste nepriazni osudu, veľkým výzvam či náročným udalostiam, len ste na túto situáciu nepoznali slovo. Práve to slovo môže byť niekedy kľúčom k odomknutiu odvahy, akémusi posunutiu vpred. Z psychologického hľadiska sa sisu vzťahuje na mimoriadne odhodlanie tvárou v tvár extrémnej záťaži a stresu. Prispieva k niečomu, čo by sme mohli inak nazvať akčné myslenie: dôsledný a odvážny prístup k výzvam presahujúcim naše schopnosti.

sisu životný štýl z Fínska

Využitie sisu v praktickom živote

Ak sa dostaneme do situácie, v ktorej sa nám nepáči, máme dve možnosti. 1.) Budeme sa v nej čvachtať, sťažovať sa a neustále chodiť v kruhoch. 2.) Preberieme zodpovednosť za svoje konanie, rozhodneme sa konať, prekonávať prekážky a vykročíme zo svojej komfortnej zóny. Medzi spomínané prekážky môže patriť strach, nedostatok odvahy, neistota, nepohodlie, nedôvera vo vlastné schopnosti, nízky pocit vlastnej hodnoty a podobne. Keď sa rozhodneme prekročiť hranicu strachu, nedôvery atď., prerámcujeme ju z niečoho, čo sa javilo ako koniec, na nový začiatok. Týmto spôsobom nám môže naše aktívne myslenie slúžiť ako nesmierne mocný nástroj na zmenu nášho života. A presne toto je sisu. Nastavenie mysle, spôsob prekonávania prekážok a nežiaducich životných zmien.

Rozhodli ste sa, že budete chodievať pravidelne behávať, no už po druhom raze nasledovala pauza na neurčito? Použite prístup sisu a nastavte si presné pravidlá. Na chladničku si pripnite tabuľku, kde si presne vyznačíte, v ktoré dni a o koľkej si chcete ísť zabehnúť a tiež aká dlhá bude vaša bežecká trať. Každý beh si potom odfajknite. To isté platí pre návštevu posilňovne, jogového štúdia,  vysnívanej turistické trasy, učenie sa cudzieho jazyka. Čokoľvek. Na akúkoľvek prácu na sebe.

Sisu na pracovisku

Váš nadriadený vám práve predstavil projekt, do ktorého sa nikto z vašich kolegov nehrnie. Ako v tomto prípade uplatníte sisu? Prejavíte záujem. Naštudujete si novú problematiku a budete nový projekt brať ako výzvu, prostredníctvom ktorej sa môžete niečo nové naučiť.

Dostalo sa vám do uší, že vás kolegyňa ohovára a šíri o vás nepravdy? Čo myslíte, čo bude sisu v tomto prípade? Zájsť za ňou a poprosiť ju o rozhovor medzi štyrmi očami. S úctou jej vysvetliť, ako sa v tejto situácii cítite a poprosiť ju, že ak bude potrebovať, nech sa o záležitostiach, ktoré sa týkajú výlučne vás, spýta priamo vás. 

Sisu a my sami

Sami sme sebe najhorším sudcom aj katom. To, ako sa rozprávame sami so sebou, je rozhodujúce pre naše sebavedomie a postoje k situáciám aj iným ľuďom. V tomto prípade jej sisu prístup nepotláčať svoje emócie. Práve naopak. To, čo by sme mali urobiť, keď stojíme na životnej križovatke, je prihovoriť sa v prvom rade sami sebe.

Pomenovať situáciu pravými slovami, uvedomiť si svoje pocity, svoje postoje a nádeje a postaviť sa im čelom. Pretože, koniec koncov, sú to práve naše myšlienky, vnútorný dialóg a naše postoje, čo rozhoduje o tom, či sa napokon dopracujeme k vytúženému cieľu. 

Ako rozvíjať sisu

 • Skúmajte sa.
  Uvedomte si vlastné myšlienky, túžby, ciele. Pozrite sa na ne z nadhľadu a skúmajte, čo si o nich myslíte. Buďte k sebe nanajvýš úprimní. Uvedomte si svojej silné aj slabé stránky.
 • Upravte vzorce.
  Každý z nás má zaužívané vzorce správania získané v detstve. Uvedomte si ich a ak zistíte, že sú pre vás škodlivé, pomenujte ich a vytvorte si stratégiu, ako ich prepíšete novými vzorcami.
 • Uveďte ich do praxe.
  Spíšte si presný postup. Ak sa vyskytne správanie A, zastavím sa a nahradím ho správaním B. Ak sa dostanem do situácie C, zastavím sa a namiesto zvyčajného D urobím XYZ.
 • Buďte k sebe láskaví.
  Neobviňujte sa, ak sa vám nebude hneď dariť. Toto je práca na celé mesiace a roky. Nepôjde to zo dňa na deň. Čo však môžete urobiť okamžite je začať sa sami so sebou rozprávať vľúdne a láskavo. Tak, ako by ste sa zhovárali s človekom, ktorého veľmi milujete.
 • Konajte.
  Nezabúdajte, že sisu nie je len teória. Ide tu v prvom rade o činy. Práve teraz je ten čas, kedy treba začať konať. Nemusíte hneď vyliezť na Gerlachovský štít. Stačí, ak zdoláte najbližší kopec. A potom ďalší a ďalší.